سروده های دفاع مقدس
مهرداد اوستا باز آی که چون برگ خزانم رخ زردی است با یاد تو دمساز دل من رخ زردی است گر رو به تو آورده ام از روی نیاز است ور دردسری می دهمت از سر دردی است

باز آی که چون برگ خزانم رخ زردی است    با یاد تو دمساز دل من رخ زردی است

گر رو به تو آورده ام از روی نیاز است    ور دردسری می دهمت از سر دردی است

از راهروان سفر عشق در این دشت         گل گونه سرشکی است اگر راه نوردی است

در عرصه اندیشه من با که توان گفت         سرگشته چه فریادی و خونین چه نبردی است

چون جام شفق موج زند خون به دل ما         با این همه دور از تو مرا چهره زردی است

غمخوار به جز درد و وفادار به جز درد         جز درد که دانست که این مرد چه مردی است

زین لاله بشکفته در دامن صحرا                          هر لاله نشان قدم راه نوردی است

یا خون شهیدی است که جوشد ز دل خاک       هرجا که در آغوش صبا غنچه وردی است

 

منبع: ضمیمه ماهنامه صف، اسفند 1395

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده