حدیث عاشقان(1)

اگر همه لباس نو پوشيدند، من هم مي پوشم من و عباس ]بابايي[ از دزفول به طرف ايستگاه رادار بهبهان...

سروده های دفاع مقدس

مهرداد اوستا باز آی که چون برگ خزانم رخ زردی است با یاد تو دمساز دل من رخ زردی است...

خاطرات امیر سرتیپ غلامی(عملیات مرصاد)

مجموع موشکهایی که به سختی توانستیم به سایت برسانیم؛ 24 فروند بود. موقعی که سه فروند موشک آخری به سایت...

نبردهای غرب اهواز و سوسنگرد

بخش سیزدهم: تلاش دشمن برای اشغال بستان بهطور کلی می توان گفت؛ از آغاز دهه دوم مهرماه در وضعیت جنگ...

در کمین گل سرخ

بخش چهل و دوم: گردانی بود به فرماندهی برادر فروغی که بعد ها در جبهۀ جنوب شهید شد. این دوره...

شجاع، اما گمنام

مروری کوتاه بر خاطرات شهید گروهبانیکم پدافند، مجید حیدری خاطره از سروان بازنشسته مهدی اشتری، همرزم شهید شهید گروهبانیکم مجید...