پرسش و پاسخ هفته
چرا ما داخل خاک عراق شدیم؟ آیا در جنگ تحمیلی ایران هدفی برای تصرف قسمتی از خاک عراق داشت؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

ارتش عراق خسارت های وارده به خود در دو سال اول جنگ را به سرعت ترمیم کرده بود. مدت کوتاهی پس از فتح خرمشهر بیشتر از آغاز جنگ نیرو و تجهیزات داشت. ارزیابی روحیه تجاوزگر رهبران عراق به خصوص صدام حسین نشان می داد که ارتش عراق همچنان یک تهدید جدی علیه جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید.

از سوی دیگر منطق نظامی حکم می کرد در وضعیتی که برتری با نیروی خودی است و دور پیروزی ادامه دارد، جنگ تا دست یابی به موفقیت های بیشتر ادامه یابد، به خصوص که هیچ ندای منصفانه میانجی گرایانه جدی در جهان شنیده نمی شد. محافل بین المللی درباره حقوق ایران سکوت کرده بودند و عراق هنوز حدود 2500کیلومترمربع از سرزمین های ایران را در اشغال داشت و هیچ نشانه ای از عقب نشینی سیاسی طرف مغلوب مشاهده نمی شد. کوچکترین امتیازی برای ایران درنظر گرفته نشده بود. حتی از محکومیت متجاوز خبری شنیده نمی شد. لذا برای کسب موقعیت برتر و دست یابی به موقعیتی که با استفاده از آن امکان احقاق حقوق ایران میسر باشد، ادامه جنگ ضروری می نمود.

این جمع بندی سران سیاسی و نظامی کشور بود، که در جلساتی با فرمانده کل قوا (حضرت امام خمینی(ره)) ارائه شد و بدین ترتیب تعقیب دشمن تا حصول وضعیتی که تأمین د.

قصد ایران این بود که با تصرف بخشی از جنوب عراق در پای میز مذاکره دارای امتیازاتی باشد و در موضع ضعف حضور پیدا نکند، تا بتواند به خواسته هایش از عراق برسد. ولی به هیچ عنوان منظور ایران ضمیمه کردن قسمتی از خاک عراق به ایران نبود. اما برعکس، عراق از ابتدا روشن بیان کرده بود و نقشه جدید عراق را که قسمتی از خاک ایران ضمیمه آن بود، در کتاب های درسی خود آورده و واقعاً قصد عراق تصرف خوزستان و جدا کردن آن از ایران بود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده