سروده هایی از صاحبان سیف و قلم(11)
به مناسبت 29 فروردین 1358؛ روز ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتش كلمه طيبه است فلك پيماست مرغ رام ارتش دهد زينت به عالم نام ارتش اگر پايش نهد بر مرز ميهن بيفتد خصم دون در دام ارتش

   حصار محكم دين ارتش ماست

   نگين سرزمين و فخر دنياست

   بر اين پيشانى سرخ رشادت

   نشان مهر ميهن خوب پيداست

 

   چراغ آسمانى دارد ارتش

   كه نور عاشقى مى‏بارد ارتش

   شقايق تا شقايق دشت عشق است

   گل آزادگى ميكارد ارتش

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده