دانستنیهای دفاع مقدس
طرح بازسازی نه مادهای حضرت امام چه بود؟ حضرت امام خمینی در تاریخ 11/7/67 بعد از اینکه آتشبس اعلام شده بود و رزمندگان و مردم در آرامش نسبی بسر میبردند در پیامی به روسای سه قوه و نخستوزیر خطوط اصلی بازسازی و سازندگی کشور را اعلام نمودند این طرح در 9 محور مطرح گردید.

– به کار گیری و استفاده از ذوق و استعداد و توان دست اندر کاران نظام جهت پیشرفت و تعالی امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران.

2- تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنایع تسلیحاتی.

3- تداوم تلاش در رسیدن به امر خودکفایی کشاورزان.

4- توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تمرکز و هدایت امکانات، تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصص.

5- برنامه‌ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع و مبارزه با فرهنگ مصرفی و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه‌ریزی در جهت توسعه صادرات.

6- رعایت اصول و ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاه‌های جمعی برای مردم و کارگران.

7- استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مومنین انقلاب و رزمندگان.

8- حفظ و نگهداری ترکیب یک یا چند شهر خراب شده در جنگ به منظور نمایش قدرت مقاومت مردمی.

9- تأکید بر حفظ ارزش‌ها و شئون اخلاقی و اجتماعی و سالن سازی اجتماعات.

 

منبع : دانستنی‌های دفاع مقدس، سالمی‌نژاد، عبدالرضا، 1382، نیلوفران، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده