گزارش آموزش معارف جنگ کارکنان پایور استان آذربایجان شرقی
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری ورشادت وایثارگری رزمندگان اسلام درهشت سال دفاع مقدس،آموزش معارف جنگ را برای کارکنان پایور در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب مستقر در پادگان مراغه به مدت 2 ساعت و به استعداد 624 نفر در استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

با بکارگیری یک  نفر استاد از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان و ایثارگران که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 4 ساعت نفر از تاریخ 23/01/96 تا 23/01/96 به مدت یک روز اجرا نمود.

آماراولین دوره آموزش معارف جنگ برای کارکنان پایور

 

ردیف

 

تاریخ شروع دوره

 

شماره دوره

 

محل برگزاری دوره

 

تعداد کارکنان پایور

 

جمع کل

1

23/01/96

اولین

مراغه

624

624

2

 

3

 

4

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده