نیروی هوایی در فتح المبین
«شبح-3»: عملیات مشترك - فتحالمبین (كربلای2) پس از دریافت دستور عملیاتی «كربلای-2» در روز هفتم اسفندسال60 دستور رزمی «شبح-3» نوشته شد و از قرارگاه ویژه عملیات هوایی جنوب به یگانهای سازمان رزمی عملیات «کربلای2» صادر و تأکید گردید که گسترشها انجام شود ضمناً روز «ر» و ساعت «س» متعاقباً اعلام خواهد شد. یگانها همه آماده اجرای عملیات بودند، قرارگاه ویژه عملیات هوایی جنوب نیز از بام تا شام عملیات دفاع هوایی صحنه نبرد را با پرواز خلبانان هواپیماهای «اف-14» برفراز صحنه برقرار كرده بود و گسترشهای دفاع موشكی صحنه نبرد نیز با انتقال سایتهای موشكی پایگاه هوایی دزفول به میان صحنه دركنار یگانهای نیروی زمینی در غرب دزفول همه چیز آماده شده بود تا حمله سرنوشت ساز «كربلای-2» آغاز گردد.

دشمن از این جابجایی ها مطلع بود و می‌دانست كه قرار است حمله سنگینی آغاز گردد زیرا تمام لشكرهای ارتش دراستان خوزستان در منطقه غرب دزفول گسترش یافته بودند و این حجم از لشكركشی چیزی نبود كه از دید فرماندهان ارتش عراق پنهان باشد بنابراین سرفرماندهی ارتش عراق دستور انجام تك مختل كننده را داده بود.

روز هیجدهم اسفند (18/12/60) فرماندهی قرارگاه کربلا دستور اجرای بمباران هوایی علیه قرارگاه تیپ یکم مکانیزه وتیپ27 مکانیزه و تیپ96 پیاده ارتش عراق را به منظور بر هم زدن آرایش نظامی یگانهای مذکور صادر نمود و همچنین دستور داد که عکس هوایی پس از عملیات بمباران تهیه گردد.

عملیات بمباران در ساعت08:00 بامداد آغاز گردید و 12 تن بمب برروی هدفها ریخته شد و عکس هوایی نیز ساعت12:00 همان روز گرفته شد .

ساعت12:00روز نوزدهم (19/12/60) دشمن با پرواز شناسایی در ارتفاع بالا توسط هواپیماهای بلند پرواز «میگ- 25» از گسترش نیروهای ایرانی عکس هوایی گرفت و تلاش سامانه دفاع هوایی قرارگاه برای برهم زدن برنامه هواپیمای شناسایی دشمن به جایی نرسید.

چیدمان یگانهای خودی و دشمن در عملیات كربلای2 «فتح‌المبین»

به درخواست فرمانده قرارگاه ویژه عملیات هوایی و تصویب فرمانده قراگاه کربلا مقر موشکهای «سام-6» دفاع موشکی صحنه نبرد مربوط به لشكردهم زرهی ارتش عراق در مختصاتْ 32َ  شمالی، 47ْ 37َ  شرقی در عین‌خوش در ساعت 08:00 بامداد روز بیست و دوم اسفند (22/12/60) زیر آتش توپخانه گروه 33 قرار گرفت و با درگیر شدن آن سایت با آتش توپخانه ناگهان و همزمان خلبانان هواپیماهای «اف-4»، 20تن بمب برروی قرارگاه تیپ27 و تیپ یکم مكانیزه و تیپ96 ارتش عراق فرو ریختند. شواهد و قراین نشان می‌داد كه تیپ 96 صدمه فراوانی از این بمباران هوایی متحمل شده است و بازهم تك مختل كننده ارتش عراق عملی نگردید.

در این عملیات، بازهم دفاع موشكی صحنه نبرد با هواپیماهای تام كت (اف-14) با موشكهای «فنیكس» و «سایدویندر» برقرار گردید، اما فرمانده قرارگاه ویژه عملیات هوایی در جنوب با تجربه عملیات «طریق‌القدس » این‌بار جرئت بیشتری یافته بود و آتشبارهای بیشتری از موشكهای زمین به هوای «هاوك» را به صحنه نیردهای زمینی در غرب دزفول گسترش داد

*****

ساعت08:10همان روز نیز قرارگاه تیپ24 مکانیزه ارتش عراق در جنوب غرب چنانه که از اهداف قرارگاه فتح به شمار می‌رفت، به مدت ده دقیقه بمباران شد و10تن مهمات بر روی این تیپ فرو ریخته شد و به امر فرمانده قرارگاه کربلا در همین روز دفاع هوایی صحنه نبرد شامل برقراری پروازهای هواپیماهای «اف14» و «اف 5» به صورت دو فروندی برفراز قرارگاه کربلا و سایتهای موشکی زمین به هوا برای دفاع موشکی صحنه نبرد و سامانه مراقبت رادارهای تاکتیکی صحنه نبرد و شنود الکترونیکی فعال شدند. ساعت10:00 صبح روز 23/12/60 نخستین درگیری هوایی بین یگانهای مراقبت و دفاع هوایی عملیات «کربلای2» با هواپیماهای دشمن روی داد که دو فروند هواپیمای دشمن که برای بمباران قرارگاه کربلا به منطقه پرواز کرده بودند، برفراز این قرارگاه برای رهایی از شلیک موشکهای فنیکس خلبانان «اف- 14» با شیرجه تند به سمت زمین روانه شدند، یکی از خلبانان دشمن نتوانست از شیرجه سالم بدر آید و با زمین برخورد کرد و منهدم گردید.

ساعت12:00 روز 24/12/60 بنا به اوامر فرمانده قرارگاه كربلا و با اجرای دستور رزمی ناصر، عکس هوایی از منطقه عملیاتی «کربلای2» تهیه گردید و بی‌هیچ درنگ به قرارگاه فرستاده شد.

روز چهار شنبه بیست و پنجم اسفند60 ساعت12:00 دوباره از طریق دستور رزمی ناصر که یك گروه رزمی بود و شامل عناصری از گردان اطلاعات و شناسایی عكسبرداری هوایی (آراف4) در پایگاه یكم شكاری، خلبانان هواپیماهای بوئینگ سوخترسان هوائی و هواپیماهای «اف-14» مأمور مراقبت مسلحانه هوایی و هواپیمای خفاش مأمور جمع آوری اطلاعات الكترونیكی از فرماندهی اطلاعات و شناسایی الكترونیكی این عملیات عکسبرداری هوایی از غرب دزفول انجام گردید.

به دستور فرماندهی قرارگاه کربلا (سرهنگ‌علی‌صیادشیرازی) در روز بیست و ششم اسفند (26/12/60) عملیات «ناصر» برای عکسبرداری هوایی از منطقه عملیاتی «کربلای2» انجام گردید. در دستور عملیاتی «شبح-3» مقرر گردیده بود که روزانه یک عکس هوایی توسط خلبانان «آراف-4» با دوربین «کاآ-90» از منطقه عملیاتی «کربلای2» گرفته شود.

یاد آور خاطرات شیرین پیروزی، سمت راست ستوانیكم احمد میقانی (سرتیپ كنونی و فرمانده نیروی هوایی) و ستوانیكم ابراهیم محمدزاده (سرتیپ دوم كنونی و جانشین فرماندهی هوانیروز) در كنار پایه های دستگاه رادار نیروی هوایی در منطقه عملیاتی فتح‌المبین در سال 1361 سایت 4 پس از آزاد شدن به دست رزمندگان قرارگاه نصر

*****

ستاد فرماندهی قرارگاه کربلا «رکن-2» در روز 26/12/60 مختصات جغرافیایی هدفهایی که باید در مراحل مختلف عملیات «کربلای2» بمباران هوایی می‌شدند را در اختیار فرمانده قرارگاه ویژه عملیات هوایی جنوب قرار داد.

روز بیست و هشتم (28/12/60) فرمانده قرارگاه کربلا دستور داد تا نقطه‌ای در نزدیكی چنانه به مختصات32ْ 13َ  شمالی،47ْ 56َ  شرقی درست در ساعت08:00 بامداد با هواپیما بمباران شود و این عملیات هوایی با فروریختن 25 تن مهمات جنگی بردشمن انجام گردید و بلافاصله دستور انجام عکس برداری هوایی از نتایج بمباران را صادر نمود که در ساعت 10:45 عملیات عکسبرداری هوایی با اجرای دستور رزمی «ناصر» انجام گردید و تصاویر در بعد از ظهر همان روز در اختیار رکن2 قرارگاه کربلا قرارگرفت. در این عملیات تیپ 55 هوابرد و تیپ3 زرهی از لشکر92 بلافاصله باید نقطه بمباران شده را تصرف می‌کردند که هدف فتح نامیده می‌شد و در خلال مرحله‌ی اول عملیات «کربلای2» انجام گردید. در این عملیات تیپ10 مستقل  زرهی و تیپ 42 زرهی ارتش عراق بمباران شدند.

نمونه‌ای از یك سایت موشكی «هاوك» كه در عملیات دفاع موشكی صحنه نبرد شركت داشت این چنین در مناطق عملیاتی طریق القدس و فتح‌المبین و بیت‌المقدس گسترش داده شده بودند

*****

روز بیست و نهم (29/12/60) عکس هوایی از «موسیان» «عین‌خوش» تا «بستان» و در برگشت از «چنانه» و «رقابیه» و بلندی های «ابوصلیبی‌خوات» تهیه گردید و به دستور رکن3 قرارگاه دوباره تیپ10 مستقل زرهی و تیپ24 مکانیزه با20 تن مهمات جنگی هوایی بمباران شدند. مختصات محل بمباران شده32ْ 14َ شمالی،47ْ 55َ شرقی بود. یکی از هواپیماهای خودی توسط دفاع موشکی صحنه متعلق به لشکریکم مکانیزه دشمن هدف قرارگرفت ولی سرنگون نشد. در همین روز قرارگاه ویژه عملیات هوایی جنوب روز «ر» را  (یکم فروردین‌ماه 1361) به کلیه واحدهای سازمان رزمی هوایی «شبح3» اعلام نمود.

هواپیمای «RPV» كه در عملیات فتح‌المبین به كار گرفته شد

*****

روز یكم فروردین (1/1/61) فرمانده قرارگاه کربلا به یگانهای توپخانه دستور داد تا برای سهولت درکار بمبارانهای هوایی و دورازخطر ماندن هواپیماهای بمب افکن خودی سایت موشکی «سام-6» متعلق به سیستم دفاع موشکی صحنه نبرد مربوط به لشکردهم زرهی واقع در مختصات32ْ 02َ  شمالی، 47ْ 39َ  شرقی و مختصات 32ْ 08َ  شمالی، 47ْ 48َ  شرقی مربوط به لشكریكم مكانیزه ارتش عراق در ابوغریب و همچنین نقطه‌ای واقع در مختصات32ْ 22َ شمالی،47ْ 44َ  شرقی را گلوله باران کنند تا از حجم آتش پشتیبانی هوایی در روز بعد حداکثر بهره برداری به عمل آید.

هواپیمای «اف-4یی» درحال سوختگیری درهوا، عملیات سوخترسانی و سوختگیری در هوا، زمان حضور این هواپیماها را برای دفاع هوایی و بمبارانهای ارتفاع بالا در صحنه عملیات در«فتح‌المبین» افزایش ‌داد

*****

در همین روز قرارگاه ویژه عملیات هوایی اجرای عملیات «کربلای2» را به یگانهای رزمی هوایی مربوط به سازمان رزمی عملیات «کربلای2» (شبح-3) ابلاغ نمود. در همین روز هلی‌کوپترهای هوانیروز که مجهز به موشک ماوریک شده بودند با این سلاح جدید علیه تانکهای دشمن عملیاتی شدند. این موشك یك موشك تلویزیونی بود كه خلبانان هواپیماهای «اف-4یی» از آن درجنگهای دریایی و گاهی علیه تانكها استفاده می‌كردند، اكنون با هلی‌كوپترهای هوانیروز وارد کارزار شده بود. این سلاح جدیدی بود كه توسط كاركنان نیروی هوایی بر هلی‌كوپترهای هوانیروز تطبیق داده شده بود.

فرمانده قرارگاه ویژه عملیات هوایی جنوب برای شناسایی محل پایگاههای موشكی ارتش عراق در صحنه و همچنین به هدر دادن موشکهای «سام-6» از سامانه دفاع هوایی صحنه مربوط به لشکرهای دهم زرهی و یکم پیاده مکانیزه ارتش عراق، دستور داد تا هواپیماهای «RPV» (آر، پی، وی) بدون سرنشین را به پرواز درآورند و قرارشد که پیش از آغاز هریک از عملیات بمباران هوایی این هواپیماها به صورت طعمه وارد آسمان منطقه عملیات «کربلای2» شوند.

یك سكوی پرتاب موشك هاوك در منطقه عملیاتی كه در دفاع موشكی صحنه نبرد شركت داشت اگرچه دومین تجربه در میدانهای عملیاتی زمینی بود اما توانستند دو فروند از هواپیماهای دشمن را در عملیات «فتح‌المبین» سرنگون سازند

*****

در همین روز ساعت11:30 در یک نبرد هوایی میان خلبانان هواپیماهای جنگنده بمب افکن دشمن برفراز قرارگاه قدس با یكی از خلبانان هواپیمای «اف-14» مأمور دفاع هوایی منطقه عملیات «کربلای2» یک فروند آنها با موشک فنیكس سرنگون گردید و بقیه از آسمان منطقه گریختند.

روز دوم فروردین (2/1/61) ساعت06:30 قرارگاه تیپ 17 زرهی از لشکردهم زرهی واقع در شمال چنانه در مختصات32ْ 12َ  شمالی، 47ْ 55َ  شرقی با 20 تن مهمات هوایی درهم کوبیده شد و در ساعت 06:50 به مدت یک ساعت قرارگاه تیپ 426 واقع درغرب شوش با 8 تن مهمات هوایی مورد حمله هوایی قرار گرفت. این تیپ نزدیکترین یگان دشمن به لجمن بود و از نظر احتمال اصابت بمبها به نیروهای خودی بسیار حساس بود.

 

تصویری از هواپیماهای «اف-5» كه در بمبارانهای ارتفاع پایین و دفاع هوایی در عملیات فتح‌المبین شركت داشت

*****

ساعت 09:19 یگانهای تیپ10 زرهی دشمن در غرب چنانه با 20 تن مهمات هوایی به مدت 30 دقیقه زیر آتش هوایی قرار گرفتند، این تیپ همان یگانی بود كه به تازگی با تانكهای «T-72» كه از شوروی رسیده بود تجهیز و تقویت شده بود.

ساعت 15:31 تیپ42 از لشکردهم زرهی و تیپ گارد مرزی ارتش عراق با 20 تن مهمات برای مدت30 دقیقه بمباران شدند.

ساعت1540 هدف فتح در جنوب چنانه به مدت30 دقیقه با 15 تن مهمات هوایی مورد حمله هوایی قرار گرفت و بی‌درنگ تیپ424 پیاده و تیپ 99 با 20 تن بمب هوایی مورد تک هوایی قرار گرفتند.

ساعت 11:23 برفراز قرارگاه قدس هواپیماهای جنگنده بمب افکن دشمن از نوع میراژ با هواپیماهای «اف-14» مأمور دفاع هوایی منطقه عملیات درگیر شدند و یک فروند از هواپیماهای دشمن در موقعیت32ْ 25َ شمالی، 47ْ 25َ  شرقی در غرب عین خوش سرنگون گردید.

ساعت 15:35 در یک درگیری هوایی برفراز شوشتر یک فروند از هواپیماهای جنگنده بمب افکن دشمن هدف موشک فنیکس خلبانان «اف-14» قرار گرفت و در جنوب شوش سرنگون گردید.

در همین روز (دوم فروردین) از منطقه عملیاتی «کربلای2» در محور چنانه تا فکه عکس هوایی تهیه گردید. در این عملیات تعداد 6 فروند موشک «سام– 6» به سوی هواپیمای «آراف-4» شناسایی از سوی دشمن شلیک گردید و آسیبی به هواپیمای شناسایی وارد نیامد.

در همین روز (2/1/61) تعداد 2846 نفر از کارکنان نظامی و رزمندگان از تهران به اهواز ترابری هوایی شدند و 1598 نفر مجروح درعملیات «کربلای2» به تهران برده شدند.

ساعت 13:30 در روز سوم فروردین (3/1/61) برفراز منطقه عملیاتی «کربلای2» در آسمان شوش هواپیماهای جنگنده دشمن توسط رادار دزفول كشف و بین خلبانان هواپیماهای جنگنده بمب افکن دشمن و خلبانان هواپیماهای جنگنده رهگیر «اف-14» درگیری شدیدی روی داد که در این عملیات یک فروند از هواپیماهای دشمن مورد اصابت موشک قرار گرفت و در همان منطقه شوش سقوط کرد و بی درنگ هواپیمای دیگری از دشمن با موشك هواپیمای خودی درگیر شد و برفراز قرارگاه كربلا سقوط كرد خلبان آن به نام «صالح عیاش حسین السامرایی» توسط رزمندگان قرارگاه مذکور دستگیر گردید.

ساعت07:30بامداد تیپهای426 درمنطقه شرق‌سایت4و5 (تپه‌های ابوصلیبی‌خات) و تیپ96 بنابر خواسته رکن3 قرارگاه «كربلا» با پرتاب 35 تن مهمات جنگی هوایی بمباران شدند این بمباران برای دستیابی قرارگاه فجر به هدفهای این قرارگاه بود.

از ساعت 14:00 تا 15:25 تیپ 42 از لشکردهم زرهی و تیپ دهم مستقل زرهی با 33 تن بمب که بر آنها فروریخته شد بمباران شدند و این کار مقدمات حمله قرارگاه فتح و آتش پشتیبانی هوایی برای تصرف هدف فتح را فراهم نمود.

ساعت 10:55 نیروها و ادوات زرهی دشمن در غرب شوش با 2 تن مهمات جنگی مورد حملات هوایی قرار گرفتند.

 

تصویر هوایی از یك سایت موشكی صحنه نبرد ارتش عراق در منطقه عملیاتی، سایه هواپیمای شناسایی درحال گرفتن عكس مشاهده می‌شود این نوع سایتهای موشكی پیش از انجام عملیات بمباران هوایی توسط آتش توپخانه قرارگاههای عملیاتی نیروی زمینی ارتش ایران درهم كوبیده می‌شدند تا برای خلبانان جنگنده بمب افكنها آرامش خیال فراهم گردد

*****

ساعت12:00 از منطقه عملیاتی «كربلای2» شامل منطقه شوش، چنانه عین‌خوش، موسیان با اتكا به دستور رزمی ناصر عكسبرداری هوایی انجام گردید و درغروب همین روز عكسها در اختیار فرمانده و اركان قرارگاه كربلا گذاشته شد.

در همین زمان یك فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افكن دشمن توسط آتش توپخانه دفاع هوایی به زیر كشیده شد و یك فروند دیگر توسط موشك فنیكس سرنگون گردید. ادوات جنگی تیپ42 زرهی ارتش‌عراق برای چندمین بار زیر آتش2 تن بمبهای جنگی هوایی خلبانان     «اف-5» قرار گرفت و قرار شد كه 16 فروند هواپیما به غرب سایتهای تپه‌های «ابوصلیبی‌خات» حمله كنند كه فرمانده قرارگاه كربلا با توجه به جابجا شدن لجمن و خط تماس با دشمن این عملیات را متوقف كرد.

 

یك عراده توپ 35 میلی‌متری اورلیكن (زمین به هوای راداری) كه در عملیات فتح‌المبین به همراه سایت موشكی هاوك به منطقه گسترش یافت

*****

روز چهارم (8/1/61) خبر خوشی توسط رزمندگان قرارگاه نصر انتشار یافت که  حكایت از آزاد شدن سایتهای4و5 هوایی واقع درتپه‌های «ابوصلیبی‌خات» بود و این خبر زیباترین خبر برای نیروی هوایی در طول یكسال و نیم جنگ بود. خبر دادند كه30 دستگاه تانك سالم و 10000 نفر اسیر گرفته‌اند و فرمانده تیپ 96 دشمن در ساعت 12:45 به اسارت درآمده بود و قرارگاه قدس نیز دهكده‌های شیخ‌قوم و عین‌خوش  و  را  از  دشمن  بازپس  گرفته  بود  .  فرماندهان  قرارگاه های فجر و فتح با مقاومت شدید دشمن روبرو شده بودند و نیاز فراوان به آتش پشتیبانی هوایی برای درهم شكستن مقاومت دشمن داشتند.

ساعات 10:15 ، 15:50 ، 17:00 نیروها و ادوات جنگی تیپ 426 و تیپ10 زرهی و 24 مکانیزه بمباران شدند و 14 تن مهمات برآنها فروریخته شد.

ساعت 16:05 در یك درگیری هوایی یك فروند هواپیمای بمب‌افكن دشمن با شلیك موشك اسپارو برفراز منطقه عملیاتی سرنگون گردید. در این روز 1912 نفر رزمنده به فرودگاه دزفول انتقال داده شدند و 848 نفر مجروح جنگی از منطقه با سامانه هواپیمایی نظامی به خارج از منطقه انتقال داده شدند.

 

دو تن از خلبانان اسیر ارتش عراق در اختیار سرباز ایرانی برای انتقال به پشت منطقه عملیات

*****

روز 5/1/61 ساعت 07:25 در یك درگیری هوایی بین خلبانان ایرانی و جنگنده دشمن این هواپیمای دشمن بود كه قافیه را باخت و در 5 مایلی شمال‌غرب اهواز با شلیك موشك اسپارو خلبان هواپیمای «اف-4» ایرانی سرنگون شد.

در این روز 756 نفر مجروح از فرودگاه دزفول به خارج از منطقه عملیاتی «كربلای2» انتقال داده شدند.

روز شنبه (6/1/61) با آغاز روشنایی روز ساعت 07:00 بامداد تیپ 34 زرهی از لشكریكم با 20 تن مهمات جنگی مورد حمله هوایی قرار گرفت.

سایت موشكی دفاع هوایی واقع در مختصات ً15َ 17ْ32 شمالی و ً10َ55ْ47 شرقی كه در نزدیكی تیپ17 زرهی ارتش عراق موضع داشت توسط توپخانه‌ای كه از عراقی ها به غنیمت گرفته شده بود گلوله‌باران شد تا خلبانان و هواپیماهای نهاجا در امنیت بیشتری به عملیات خود بپردازند.

روز هفتم (7/1/61) ساعت 11:24 هواپیمای جنگنده بمب‌افكن دشمن توسط شلیك موشك هاوك (دفاع موشكی صحنه) برفراز تپه‌های «ابوصلیبی‌خات» در مختصات جغرافیایی (32ْ 11َ  شمالی، 48ْ 06َ  ) مورد اصابت قرار گرفته و سرنگون گردید.

ساعت 15:35 در یك درگیری هوایی یك فروند جنگنده ‌بمب‌افكن دشمن برفراز شوش هدف موشك اسپارو شلیك شده از جنگنده «اف-4» ایرانی مأمور دفاع هوایی صحنه نبرد قرار گرفته و درشمال‌غرب شوش ساقط گردید.

ساعت17:30 یك فروند دیگر از جنگنده‌ بمب‌افكنهای دشمن توسط موشك فنیكس شلیك شده از جنگنده ایرانی برفراز منطقه ساقط گردید.

ساعت 12:00 عكس هوایی با اجرای دستور رزمی ناصر از منطقه عملیاتی «كربلای2» تهیه و بی‌درنگ در غروب آن روز توسط هواپیمای جت فالكن به قرارگاه كربلا فرستاده شد.

ساعت 12:45 فرمانده قرارگاه كربلا تشخیص داد كه نیروهای دشمن در جنوب دشت‌عباس بمباران شوند و جنگنده بمب‌افكنهای مأمور عملیات «كربلای2» با 8 تن مهمات جنگی هدف مذكور را مورد حمله هوایی قرار دادند.

در این روز680 تن مجروح و 67 نفر مجروح ارتش عراق كه در بین اسرا بودند به خارج از منطقه عملیاتی «كربلای2» كه از این پس به نام «فتح‌المبین» نامیده شد انتقال داده شدند.

روز هشتم فروردین (8/1/61) دشمن با 85 فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افكن در مقاطع مختلف به منطقه عملیاتی «فتح‌المبین» حمله‌ور شد و دفاع هوایی صحنه نبرد در این عملیات توانست به خوبی حملات هوایی دشمن را دفع كند و ساعات اولیه بامداد (09:10) و ساعات 14:37 و 17:34 دو فروند از جنگنده بمب‌افكنهای دشمن یكی در دشت‌عباس نزدیك روستای ابوغریب واقع در مختصات32ْ 15َ شمالی،47ْ 37َ  شرقی و دیگری در شمال حمیدیه هدف موشكهای هواپیماهای جنگنده ایرانی قرار گرفتند و سرنگون شدند، و آن اولی در شرق دهلران ساقط گردید.

در این روز ساعت12:00 از منطقه عملیاتی فتح‌المبین عكس هوایی تهیه شد و در صبح روز نهم ساعت05:00 صبح این عكس روی میز فرمانده قرارگاه كربلا قرار داشت.

 

منبع: نیروی هوایی در دفاع مقدس، نمکی، علیرضا،1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم


 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده