سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
یاد یاران بهار آمد که ابر تازه آرد دلم خونابههای تازه بارد سر رنگینکمان، بر سینة آب ز چشم صبحگاهان میپَرَد خواب

بهار آمد که ابر تازه آرد      دلم خونابه‌های تازه بارد

 

سر رنگین‌کمان، بر سینة آب        ز چشم صبحگاهان می‌پَرَد خواب

 

کنار چشمه، پونه، روی شوید      بن گوش نسیم آهسته گوید:

 

بهار آمد، کجا رفتند یاران       سیه بادی، سیه بادی بهاران!

 

خزان بادی که بی‌یاران خزانی      سیه بادی که در غم، شادمانی

1354

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389، سوره مهر، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده