دانستنیهای دفاع مقدس
. جنگ شمَ ه چه نوع جنگی است؟ اصطلاح جنگ شمر که بعدها به شمه تغییر نام داد مربوط به جنگ نوینی است که در آن از سلاحهای شیمیائی، میکربی، رادیواکتیویته و هستهای استفاده میگردد. این اصطلاح از زمانی در جبهههای جنگ مورد استفاده قرار گرفت که ارتش عراق جهت سرپوش نهادن بر شکستهای خود و تضعیف روحیه رزمندگان داده شد. امروزه در سازمانهای نظامی به عنوان «رسته جنگ نوین» از آن یاد میشود.

ارتش عراق در طول هشت سال جنگ بارها بصورت گسترده از انواع مختلف گازهای شیمیائی شامل گاز خردل، اعصاب، سیانید، فسفری خفه‌کننده و تهوع آور استفاده نموده که بیش از نیمی از کل حملات با استفاده از عامل خردل یا نیتروژن موستارد صورت گرفته است. یک چهارم دیگر حملات به گاز اعصاب و یک هشتم دیگر به گازهای سیانید اختصاص داشته است. این گازها عموماً توسط هواپیما علیه مواضع و شهرها به کار می‌رفته است. مجروحین جنگی از این نوع سلاح‌ها اثرات خود را تا سال‌ها بعد از جنگ بر روح و روان خویش تحمل می‌نمایند و چه شهدای گرانقدری که پس از سال‌ها جنگ به شهادت رسیده و می‌رسند.

 

منبع : دانستنی‌های دفاع مقدس، سالمی‌نژاد، عبدالرضا، 1382، نیلوفران، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده