نقش سربازان وظیفه را در جنگ چگونه ارزیابی می­کنید؟
پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

با قاطعیت می توان گفت که سربازان ایرانی از نظر صداقت، شجاعت، بی توقع بودن، صبوری، مسئولیت پذیری، مطیع فرمانده بودن در تمامی دنیا بینظیر هستند. سربازان وظیفه اعم از سرباز عادی تا مقطع دکترا در مدت حضورشان در جنگ تحمیلی نقش بسیار مؤثر و عمده ای در جنگ داشتهاند. اصولاً همواره بیش از 80درصد ساختار یگان های ارتش، به ویژه نیروی زمینی را سربازان وظیفه تشکیل میدهند. درواقع نیروهای وظیفه نقش محوری و اساسی در اجرای مأموریت های رزمی به خصوص در نیروی زمینی در طول جنگ تحمیلی داشتهاند و حماسه ها و ایثارگریها و شجاعت های این عزیزان در تاریخ کشورمان برای همیشه ماندگار خواهد بود.بر حسب مستندهای آماری موجود در طول هشت سال دفاع مقدس قریب به 2میلیون و 500هزار سرباز وظیفه وارد ارتش شده اند، با متوسط حضور 20 ماه در جبهه های جنگ و قریب به 38هزار شهید داشته اند که این رقم بالا و قابل توجهی است.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده