عملیات بزرگ فتح المبین
از این ساعت، افراد دشمن با عده های صد نفری به اسارت نیروهای جمهوری اسلامی درآمدند، به عنوان نمونه تیپ2 لشگر21 پیاده در ساعت 0637، گزارش داد که بیش از یک هزار نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفته و برای تخلیه آنها از لشگر درخواست پشتیبانی ترابری کرد.تیپ58 ذوالفقار و سپاه پاسداران نیز که از غرب منطقه نبرد قرارگاه نصر را دور می زدند، صد ها نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفتند و موضع توپخانه دشمن را به تصرف خود درآوردند و تعدادی از تانکها و نفربرها و و توپخانه دشمن را سالم به غنیمت گرفتند.

بخش هفتم: اسارت دشمن در گروه های بیش از صدنفری!!

یگان های قرارگاه فتح نیز تا ساعت 0400، توانستند به قدری پیشروی کنند که به مواضع اصلی پدافندی نیروهای دشمن برسند، اما به نظر می رسد که بعد از مواجه شدن با مقاومت اصلی دشمن، پیشروی عناصر این قرارگاه از سمت جنوب به شمال متوقف گردید، زیرا اگر چه فرمانده این قرارگاه گزارشاتی حاکی از موفقیتها داد، ولی عناصر این قرارگاه تا ساعت 0400، نتوانستند به هدف اصلی خود که دامنه ابوصلیبی خات بود برسند و حتی نیروهای دشمن در منطقه نبرد این قرارگاه آرایش حمله به خود گرفتند تا با اجرای پاتک جناح جنوبی را در تپه های ابوصلیبی خات و دوسلک کاملاً تحکیم نمایند.

 بررسی حوادث نشان می دهد که به طور کلی مرحله یکم عملیات فتح المبین که حرکت در تاریکی شب برای نزدیک شدن به مواضع مقدم دشمن بود، با موفقیت کامل انجام گرفت و تمام یگان های جمهوری اسلامی ایران که حدود چهار لشگر ارتشی و سپاهی بودند، موفق شدند؛ با غافل گیری تا نزدیکی خط مقدم مواضع پدافندی دشمن پیشروی کنند و در طول حدود سه ساعت عملیات شبانه، نیروهای خط مقدم دشمن را منهدم سازند و در اکثر نقاط به هدف های اولیه تعیین شده خود نزدیک شوند. میزان موفقیت در منطقه عین خوش فوق العاده درخشان بود، به نحوی که در ساعت 0400، که روشنایی روز آغاز می شد، قرارگاه قدس گزارش داد؛ تیپ14 امام حسین(ع) روستای یمیدیه را در کمتر از یک کیلومتری شمال غربی عین خوش به تصرف خود درآورده است. از ساعت 0400، نبرد کاملاً کشف شد و شرایط روشنائی روز در جبهۀ نبرد حاکم گردید.

پستهای شنود یگان های جمهوری اسلامی ایران، اطلاعاتی از شبکه های مخابراتی دشمن به دست آوردند که حاکی از صدور دستور عقب نشینی به بعضی از یگان هایی بود که مورد تهدید جدی سپاهیان اسلام قرار گرفته بودند.

 با روشن شدن هوا پیشروی رزمندگان جمهوری اسلامی ایران ساده تر شد، اگر چه به همان نسبت مقاومت دشمن سخت تر گردید و توانست آتشهای هدف گیری شده به روی یگان های تک ور اجرا نماید و از سرعت پیشروی آنها بکاهد. یگان های قرارگاه قدس با روشن شدن هوای منطقه، شمال عین خوش را در حوالی روستای یمیدیه و ارتفاعات اطراف آن از وجود دشمن پاک کردند و با اشغال پل رودخانه چیخاب مواضع عین خوش را تحت کنترل آتش خود گرفتند و همزمان عناصر تیپ2 زرهی این قرارگاه از سمت شمال شرقی و از امامزاده عباس به طرف معبر ابوغریب پیشروی کرد و با وجود این که در مسیر پیشروی به میدان مین استحفاظی دشمن برخورد نمود، آن را دور زد و پیشروی خود را به سمت غرب و ارتفاعات تینه ادامه داد و تا ساعت0500، مواضع اصلی دشمن در عین خوش از سه طرف شمال، شرق و جنوب به محاصره عناصر قرارگاه قدس درآمد.

یگان های قرارگاه نصر نیز با روشن شدن هوا تلاش کردند؛ فشار خود را بر دشمن بیشتر کنند تا هر چه سریعتر هدفهای اصلی که تپه های شاوریه و علی گره زد در طرفین محور اصلی بودند، اشغال گردد.

 اما نیروهای دشمن نیز به مقاومت خود افزودند و در تپه جوفینه پیشروی عناصر قرارگاه نصر را متوقف کردند و فرماندهی لشگر21 مجبور شد؛ یگان احتیاط را برای اشغال این تپه وارد عمل سازد.

بنا به گزارش قرارگاه نصر، عناصر سپاه پاسداران که از شمال غربی منطقه عملیات آن قرارگاه به طرف تپه های شاوریه و علی گره زد پیشروی می کردند، در ساعت 0500، موفق شدند؛ خود را به مواضع توپخانه دشمن که در دامنه غربی این ارتفاعات موضع گرفته بودند، برسانند و ضرباتی به یگان های مربوطه وارد سازند. طبعاً این عمل بسیار شجاعانۀ پاسداران و بسیجیان دلاور، اثرات انهدامی شدیدی بر دشمن داشت و هنگامی که عناصر یک نیروی حمله ور به موضع توپخانه نیروی مدافع برسد، عناصر آن مجبور می شوند؛ یا خود را تسلیم نیروی های تک ور کنند و یا از منطقه نبرد فرار نمایند. بنابراین از ساعت 0500، روز اول نبرد یعنی2/1/1361 با تهدید مواضع دشمن در عین خوش و شاوریه و علی گره زد، وضعیت پدافندی نیروهای عراقی که در اطراف محور پل نادری- عین خوش گسترش داشت به سختی وخیم شد به نحوی که به بعضی از یگان های دشمن دستور عقب نشینی صادر شد.

یگان های قرارگاه فجر نیز تا ساعت0500، توانستند به طور نسبی پیشروی کنند و تعدادی از افراد دشمن را به اسارت بگیرند، اما به طور کلی منطقه نبرد این قرارگاه بسیار سخت بود و زمینهای مسلط در دست دشمن بود و دشمن می توانست آتشهای هدایت و تنظیم شده را به روی یگان های این قرارگاه روانه کند و مانع پیشروی سریع آنها شود که همین امر نیز انجام شد و یگان های قرارگاه فجر در زیر آتش شدید دشمن قرار گرفتند.

با این وجود، پیشروی در جنوب غربی نسبتاً خوب بود و عناصر این قرارگاه توانستند به تپه های104و107 که در شمال مسیل ماله و آبادی عمارنه-لخیضر بودند نزدیک شوند و جناح جنوبی مواضع دشمن را در تپه ابوصلیبی خات مورد تهدید قرار دهند.

در قسمت جنوب غربی منطقه نبرد که لشگر92 زرهی با تیپ55 پیاده و یک تیپ از سپاه پاسداران پیشروی می کرد، تا ساعت 0500، توانست نیروهای دشمن را که عمدتاً عناصر سبک بودند، به سمت شمال غربی عقب براند و تا حوالی آبادی رسن در جنوب شرقی تنگ رقابیه پیشروی نماید، اما در این منطقه با مقاومت اصلی دشمن برخورد کرد و متوقف گردید و دیگر نتوانست پیشروی کند، به نحوی که عملاً تک عناصر قرارگاه فتح از حدود ساعت 0630، اولین روز عملیات در محور پیشروی تعیین شده با موفقیت توأم نشد و این قرارگاه مجبور گردید؛ در طرح مانور خود تغییراتی بدهد. هم زمان با ایجاد وقفه در تک عناصر قرارگاه فتح، در حمله عناصر فجر نیز وقفه ایجاد شد به نحوی که قرارگاه کربلا به لشگر92 زرهی دستور داد؛ تیپ3 زرهی را که در احتیاط بود، برای پشتیبانی قرارگاه فجر به جنوب تپه120 حوالی روستای عمارنه اعزام کند.

 از ساعت 0500 به بعد، شرایط کلی میدان نبرد تا حدودی مشخص شد. مقاومت دشمن در قسمت شمالی منطقه نبرد( شمال رودخانه رفائیه تا دامنه جنوبی ارتفاعات شمال محور اصلی عین خوش) رو به ضعف نهاد و بتدریج درهم شکسته شد و بالعکس در قسمت جنوبی منطقۀ دشمن بر مقاومت خود افزود.

 در نتیجه، یگان های قرارگاههای قدس و نصر که در شمال منطقه نبرد، پیشروی می کردند، موفقیت های چشمگیری به دست آوردند، در حالی که در قسمت جنوبی یگان های قرارگاههای فجر و فتح با مقاومت جدی دشمن مواجه شدند.

یگان های قدس، تا ساعت 0600، موفق شدند؛ نیروهای دشمن را در شمال و شرق معبر عین خوش منهدم سازند و یا وادار به عقب نشینی نمایند و به هدفهای اصلی خود که معبر عین خوش  و ابوغریب بود، کاملاً نزدیک شوند و مواضع عین خوش را که گره مواصلاتی و منطقه اصلی تدارکاتی دشمن بود، مورد تهدید جدی قرار دهند.

 فشار یگان های قرارگاه قدس برای تکمیل اجرای مأموریت اشغال هدف نهائی همچنان ادامه یافت و در ساعت 0635، تیپ امام حسین(ع) گزارش داد؛ مواضع عین خوش را تصرف کرده و پلهای محور اصلی را در این منطقه تحت کنترل خود در آورده است.

عناصر قرارگاه نصر نیز که تا ساعت0500، به پیروزیهای چشمگیری دست یافته بودند، تلاش کردند؛ به پیشروی ادامه دهند، اما پیشروی این یگان ها با مقاومت سرسختانه دشمن مواجه گردید، به طوری که از ساعت 0500 به بعد، از سرغت پیشروی آنها کاسته شد و یگان هایی که قبل از ساعت 0400، به تپه جوفینه در شمال جاده اصلی رسیده بودند، تا ساعت 0600، نتوانستند افراد دشمن را از آن تپه جاکن نمایند، اما تیپ58 تکاور و عناصر سپاه پاسداران که زیر امر قرارگاه نصر بودند و از سمت شمال غربی در حال دور زدن مواضع دشمن در تپه شاوریه بودند، موفق شدند؛ در ساعت 0630، تپه شاوریه را از دست دشمن خارج سازند و قسمتی از عناصر تیپ2 لشگر21، تپه جوفینه را که در آن دشمن سرسختانه مقاومت می کرد، از سمت غرب دور زدند و به طرف مواضع توپخانه او در دامنه تپه علی گره زد پیشروی کردند و در نتیجه مواضع اصلی نیروهای دشمن در تپه علی گره زد و شاوریه از سمت غرب دور زده شد و توپخانه وی را در این منطقه که اولین یگان دشمن بود، به دست رزمندگان جمهوری اسلامی افتاد.

 در حالی که عناصر قرارگاه نصر، در محور عمومی شمالی جنوبی  موفقیت فوق العاده ای داشتند، عناصر دیگر آن قرارگاه که در محور عمومی شرقی وغربی پیشروی می کردند، نتوانستند به سرعت، مقاومت های دشمن را در غرب تپه کوت کاپون و اطراف آن در هم بشکنند، چنان که عملاً تا ساعت 0600، این یگان ها موفق نشدند از تپه کوت کاپون عبور کنند، در نتیجه هماهنگی بین عملیات دو تیپ قرارگاه نصر دچار اختلال گردید و حتی در این قسمت از منطقه نبرد، قرارگاه نصر مورد تهدید پاتک دشمن قرار گرفت و نیروئی از دشمن از جناح جنوب غربی و کرانه شمالی نهر رفائیه به یگان هایی از قرارگاه نصر پاتک کرد، ولی بالاخره از ساعت 0630 به بعد، مقاومت دشمن در این جناح نیز به پایان رسید و عناصر قرارگاه نصر  در محور شرقی غربی نیز مواضع دشمن را اشغال کردند.

از این ساعت، افراد دشمن با عده های صد نفری به اسارت نیروهای جمهوری اسلامی درآمدند، به عنوان نمونه تیپ2 لشگر21 پیاده در ساعت 0637، گزارش داد که بیش از یک هزار نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفته و برای تخلیه آنها از لشگر درخواست پشتیبانی ترابری کرد.تیپ58 ذوالفقار و سپاه پاسداران نیز که از غرب منطقه نبرد قرارگاه نصر را دور می زدند، صد ها نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفتند و موضع توپخانه دشمن را به تصرف خود درآوردند و تعدادی از تانکها و نفربرها و و توپخانه دشمن را سالم به غنیمت گرفتند و حدود ساعت 0650، مواضع اصلی پدافندی دشمن در تپه علی گره زد و در جنوب جاده اصلی به تصرف نیروهای جمهوری اسلامی ایران درآمد و عناصر تیپ2 پیاده و سپاه پاسداران به طرف جنوب برای پاک کردن مواضع دشمن در تپه علی گره زد پیشروی کردند، در نتیجه در ساعات اولیه روز نخست حمله یک ضربت قاطع به نیروهای دشمن در اطراف محور اصلی وارد شد.

وظیفه بعدی یگان های قرارگاه نصر، آن بود که مقاومت های باقیمانده دشمن را در شرق تپه علی گره زد درهم بشکنند و این منطقه نبرد را از وجود نیروهای دشمن پاک سازند.

در قسمت جنوبی منطقه نبرد، یعنی در منطقه قرارگاه فجر و فتح، مقاومت دشمن همچنان سرسختانه بود. گرچه حوادث نشان می دهد که دشمن دچار سرگیجه شده بود و بدون هدف مشخصی یگان های خود را در عرض و عمق منطقه نبرد جابه جا می کرد، اما در این جابه جایی ها، توجه دشمن به تحکیم مواضع پدافندی خود در تپه ابوصلیبی خات و رادار شدیدتر بود و به نظر می رسید که نیروهای دشمن تلاش می کردند؛ در راستای خواسته فرمانروای عراق که گفته بود؛«اگر ایرانی ها تپۀ رادار را از نیروهای عراقی باز پس بگیرند، او کلید شهر بصره را به آنها خواهد داد.»، تأمین نمایند و به هر قیمت که شده تپۀ رادار را نگهدارند و برای این منظور در اطراف این تپه که از کرانه جنوبی نهر رفائیه در شمال تا مسیل ماله در جنوب و کوه رقابیه در غرب در قوسی به طول قریب50 کیلومتر بود، سرسختانه پدافند می کردند و مانع پیشروی عناصر قرارگاه فجر و فتح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می شدند، به همین جهت می توان گفت: تا ساعت0700 روز اول حمله، نتایج عملیات دو قرارگاه یاد شده چندان مطلوب نبود. به عنوان مثال تیپ2 لشگر77 که در مرکز منطقه نبرد پیشروی می کرد، در ساعت 0617، گزارش داد: در حوالی آبادی شلیبه در زیر آتش شدید نیروهای دشمن قرار گرفته و حتی دشمن موفق شده است؛ بعضی از یگان های آن تیپ را وادار به عقب نشینی نماید، با توجه به این که آبادی شلیبه تقریباً در خط تماس اولیه نیروهای ایرانی با دشمن قرار داشت، این وضع نشان می داد که عناصر لشگر77 با مقاومت شدید دشمن روبه رو شده اند، به همین انگیزه فرمانده قرارگاه کربلا به لشگر92 زرهی دستور داد؛ تیپ های زرهی خود را به طرف شمال شرقی و به نزدیکی منطقه لشگر77 بکشاند تا شاید این دو لشگر بتوانند فشار اولیه را بر نیروهای دشمن در خط مقدم پدافندی وارد سازند و آنها را مجبور به عقب نشینی و ترک مواضع خود نمایند. علاوه بر آن، فرمانده قرارگاه کربلا2 تقدم وارد عمل شدن بالگرد های رزمی را به قرارگاه فجر داد و دستور داده شد؛ بالگردهای رزمی به مواضع دشمن در تپه ابوصلیبی خات حمله کنند و مقاومت آنها را درهم بشکنند، و سرانجام با پشتیبانی های زمینی و هوائی که از یگان های فجر به عمل آمد، تیپ3 لشگر77 و سپاه پاسداران همراه آن، تا ساعت 0700، توانستند؛ تا نزدیکی پل رفائیه( در مسیر جاده رادار) پیشروی کنند که با خط تماس اولیه فاصله چندانی نداشت.

منبع: ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس،سرتیپ دو جوادی پور،محمد، سرتیپ دو نیکفرد،علی، سرهنگ حسینی،سید یعغوب، سازمان عقیدتی سیاسی آجا

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده