شهید چمران و هم رزمان
خاطرات سرتیپ2 مرآتی (بخش هفتم) - عملیات کرخه نور آبی که در منطقه طراح پوشانده بود، کمکم فروکش کرده بود. با بیرون راندن عراقیها از ارتفاعات اللهاکبر و شکست حصر سوسنگرد و آزادسازی دهلاویه، دست به تحرکات جدیدی زده بود. بررسیهای اولیه این احتمال را تقویت می نمود که دشمن قصد دارد از طریق آن منطقه که آبش فروکش کرده و دشمن هم در آن زمان در ساحل نزدیک رودخانه کرخهکور مستقر بودند به سمت شمال شرق حرکت و جاده سوسنگرد - اهواز را قطع و در تپههای فولیآباد مستقر شوند و دوباره سوسنگرد را در محاصره قرار دهند. لذا طرحریزی ها و هماهنگیها برای انجام یک عملیات غافلگیرانه با همکاری لشکر16 قزوین و سپاه پاسداران به دستور مهندس چمران شروع شد. جلسات هماهنگی در مقر لشکر16 در دفتر جناب سرهنگ سیروس لطفی فرمانده لشکر که از افسران بسیار مجرب با دانش نظامی بالا و بسیار جدی، دلسوز و شجاع بودند برقرار میشد. از سپاه هم آقای حسن باقری افشردی شرکت مینمودند و از ستاد جنگهای نامنظم بنده در معیت آقای دکتر چمران به جلسات میرفتیم.

درآخرین هماهنگی‌هایی که به عمل می‌آمد بر این شد که نیرهای سپاه از منطقه ابوحمیظه یعنی از جناح راست و نیروهای نامنظم از جبهه‌های میانی و نیروهای لشکر16 از جناح چپ حمله را به‌طور همزمان آغاز کنند و دشمن را به عقب رانده تا خط دفاعی نیروهای خودی به ساحل دور رودخانه کرخه‌کور منتقل شود.

استعداد نیروها1 :

1- یک گردان پیاده به همراه پشتیبانی یک دسته تانک و یک آتشبار توپخانه و یک دستگاه لودر و یک دستگاه بولدوزر جهت احداث خاکریز از لشکر 16 قزوین.

2- یک گردان پیاده به پشتیبانی دو دستگاه بولدوزر و سه دستگاه لودر جهت احداث خاکریز از سپاه پاسداران.

3- یک گردان پیاده + یک گروهان نیروی آموزش دیده تازه نفس جهت تعویض نیروهای عمل کننده و استقرار در خاکریز احداثی + یک دستگاه لودر و یک دستگاه بولدوزر از ستاد جنگ های نامنظم.

هماهنگی و شناسایی هریک از جناح واگذاری توسط نیروهای عمل کننده جهت تهیه اطلاعات و توجیه نیروهای خودشان شروع شد.

جناب سرگرد فرتاش هم مانند همیشه دست به یک ابتکار و نوع‌آوری جدید زدند و یک گروهان به استعداد 250 نفر از افراد ورزیده را تشکیل مدت سه هفته همه آن‌ها را  در منطقه دشت آزادگان تحت آموزش و تمرین‌های خاصی به سرپرستی محمد نخستین و رضا بختیاری قرار دادند و یک مانور هم جهت بکارگیری آموزش‌های کسب شده با تیپ3 همدان از لشکر16 زرهی ارتش به فرماندهی جناب سرهنگ جوادی در دشت آزادگان بطور هماهنگ انجام دادند که ارزیابی فرمانده تیپ همچنین آقای مهندس چمران که در منطقه مانور حضور داشتند مثبت اعلام شد و آمادگی جسمانی نفرات تحت آموزش را مورد تأیید قرار دادند.

در مورخه 15/10/1359 عملیات آغاز شد و نیروهای عمل کننده هریک در منطقه مشخص شده بود اقدامات لازم را انجام دادند. با توجه به ایثار رزمندگان و شکست نیروهای عراقی در مواجه با رزمندگان و فرار آن‌ها به سمت عقب و شور و شوق پیروزی رزمندگان، باعث شد که نیروها، حد نهایی عملیات را که تصرف خاکریز دوم دشمن و رسیدن به ساحل نزدیک رودخانه کرخه‌کور باشد، فراموش و به تعقیب دشمن ادامه دهند. تا جایی که خود را به خاکریز سوم چند کیلومتر بعد از ساحل غربی رودخانه کرخه‌کور رساندند. چند دستگاه تانک چیفتن هم این پیشروی نیروها را پشتیبانی می‌کردند و به همراه رزمندگان تا خاکریز سوم آمده بودند. نزدیکی‌های ساعت 4 بعدازظهر بود که یکی از فرماندهان تانک های مذکور با آن‌ها تماس گرفت و جویای موقعیت آن‌ها شد. وقتی نفر ارشد این تانک‌ها موقعیت خودشان را اعلام نمود، مورد مؤاخذه قرار گرفت که چرا حد پیشروی رعایت نکرده‌اند و بایستی سریعاً به عقب برگردید. وقتی افسر تانک‌ها مسئله عقب رفتن خودشان را بیان کرد، با مخالفت نیروهای نامنظم مواجه شد. از آن‌ها اصرار که برگردند و از ما اصرار که بمانند. چون اگر آن‌ها عقب می‌رفتند نیروهای ما بدون حمایت می‌شدند و از آن گذشته تمام بچه‌ها خسته و بدون اقلام لجستیکی بودند. قرار شد من با دکتر چمران تماس بگیرم تا با یگان اصلی این تانک ها صحبت شود و دستور ماندن آن‌ها را فرمانده مربوطه به آن‌ها ابلاغ نماید. این‌کار صورت گرفت، ولی فرمانده مربوطه به دلیل خالی بودن عقبه یگان‌های مذکور و فاصله موجود و امکان دور خوردن آنان، متقاعد نشد. لذا تانک‌ها به خط دوم برگشتند که به دنبال آن‌ها نیروهای عمل کننده سپاه و نامنظم هم به خط دوم برگشتند و در خاکریز دوم مستقر شدند. شب را آنجا بودم صبح روز بعد پاتک سنگین دشمن شروع شد. آتش سنگین و هجوم تانک‌ها، امان همه را بریده بود. اما نیروها مردانه و عاشورایی مقابل آن‌ها ایستادگی نمودند و آن‌ها را عقب زدند و ساحل شرقی رودخانه که کرخه‌کور را حفظ کردند.

اما ماجرای گروهان ضربتی که جناب فرتاش برای جایگزینی نیروهای عمل کننده آموزش داده بود، این چنین بود که آنها بعد از تصرف خاکریز دوم به وسیله خودروهایی از نوع وانت، مقداری لوازم پشتیبانی اعم از مهمات و جیره غذایی و آب را هم که به همراه خود داشتند، به خط دوم بیایند و جایگزین نیروهای خسته و رزمنده‌ای که از نیمه شب قبل تا صبح روز بعد در حال درگیری با دشمن بودند، بشوند و خط را حفظ نمایند تا نیروهای قدیمی به عقب تخلیه شوند، ولی چنین نشد، زیرا فرمانده این نیروی تازه نفس که در آخرین لحظات بنا به دلایلی که خود جناب فرتاش در نظر داشتند، از محمد نخستین ماهر و رضا بختیاری به شخص دیگری که از افسران نیروی هوایی بود، سپرده شده بود. البته او افسر علاقمند، متدین و فعالی بود، ولی میدان ندیده بود و تجربه کار عملیات را نداشت. زمانی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود که حرکت نمایند و در محلی که برای تجمع آن‌ها در طراح مشخص شده بود مستقر شوند، وقتی به آن محل می‌رسند، با حجم سنگین آتش نیروهای خودی و دشمن که در حال مبادله آتش بودند، مواجه شده و وحشت زده در همان محل زمین‌گیر می‌شوند. لذا برنامه کاری که برای آن‌ها پیش‌بینی شده بود، عملاً متوقف می‌شود و تعویض نیروهای خط انجام نمی‌پذیرد. تا اینکه بعد از چند ساعت که قدری آتش‌های منطقه فروکش می‌کند، آن فرمانده خود را به من رسانید در خط دوم گفت، ما منتظر اعلام خبر بودیم. جای بحث و تعیین مقصر نبود. هماهنگی به عمل آمد که سریعاً نیروهای خود را به کمک بچه‌های خط کرد درحال پدافند از خط دوم در مقابل پاتک دشمن بودند برساند تا هم برای آن‌ها روحیه باشد و هم نیروهای قدیمی از اقلام پشتیبانی که همراه دارند، استفاده نمایند. با انجام این‌کار، نیروهای رزمنده هم قدرتی مضاعف گرفتند و تا عقب راندن و ناکام گذاشتن پاتک دشمن مقاومت و پایداری نمودند که به این کار اهداف عملیات محقق و دشمن از منطقه طراح و قصدی که برای قطع جاده اهواز به سوسنگرد داشت به عقب رانده شد.

در یکی از دست نوشته‌های دکتر چمران چنین آمده است:

یکی از فرماندهان هوانیروز گفته بودند که یک بالگرد معادل 25پاتک است ولی جنگ ایران آن را به 100 تانک ارتقاء داده است. در جواب ایشان آقای دکتر گفته بودند اشتباه نکنید. ارزش بالگرد بالا نرفته است در این نبرد عامل ایمان و شهادت که زاده انقلاب ماست وارد عمل شده. این خلبان ایرانی است که معجزه می‌کند این ایمان و فداکاری است که ارزش و اهمیت بالگرد را 4 برابر بالا برده است…

 یک ملت برای آزادی و شرف و استقلال خود باید قربانی بدهد. هرکس در زندگی باید قربانی بدهد. فداکاری کند تا کسب شخصیت کند. تا امتحان پس دهد.

حضرت ابراهیم را تجسم کنید که فرزند عزیز خود اسماعیل را در بارگاه عشق خدایی برای قربانی کرده آماده کرد و بدین وسیله امتحان پس داد.

اسلام عزیز را در نظر بگیرید که چه قربانی‌های ارزشمندی به تاریخ و عالم و به خدا هدیه کرده آیا از علی (ع) بزرگتر می توان یافت. آیا از حسین (ع) و اصحابش شریف‌تر، ارزشمندتر، فداکارتر، پاک‌تر می‌توان سراغ گرفت؟

ایران پس از قرن‌ها ذلت و پستی و نکبت به پا خواسته است …

بهترین افراد. پاک‌ترین، متقی‌ترین، شجاع‌ترین، محبوب ترین، با شخصیت ترین نمونه بارز انسان‌های کامل و فداکار و ایثارگر نظیر کشوری‌ها، آذین‌ها، وصالی‌ها، شعبانی‌ها و شیرودی قهرمان بی‌نظیر جنگ های کردستان و غرب، ستاره آسمان شجاعت و شهامت و ایثار…

ملتی که امثال شیرودی‌ها را هدیه کرده مگر ممکن است ذلت و خواری و اسارت از کسی بپذیرد. والله زمان و مکان و تاریخ و فرشتگان و حتی سنگر نیروهای این کوه بلند شیرودی ها را ستایش می کنند و بر انقلابی که شیرودی‌ها را تربیت کرده و بر ملتی که شیرودی‌ها را هدیه کرده است درود می‌فرستند.

ای شیرودی و ای شیرودی‌ها ما حیات و آزادی و استقلال و شرف خود را مدیون اخلاص و ایثار و شما هستیم. ما به شما زنده ایم.

ملت ما از شما حیات یافته است. بر همه فداکاری‌ها شما ای خلبانان شاهد. بر همه ایثار‌ها و همه اخلاص‌ها، برهمه شجاعت‌ها شهادت می دهیم.

 

پا نوشته ها:

1- نیروهای شرکت کننده در عملیات کرخه کور (نصر)؛ منبع: کتاب عملیات نصر، سرهنگ سید یعقوب حسینی، ایران سبز، تهران، 1393، ص 37

1- یگان های شرکت کننده تا رده گردان (داخل)

الف- لشکر 16 زرهی (-)                     

(1) قرارگاه لشکر 16 زرهی شامل:

 (الف) تیپ 1 زرهی لشکر 16 زرهی:   

گردان 185 مکانیزه، گردان 201 تانک، گردان 220 تانک، یک گروهان سپاه پاسداران

(ب) تیپ 3 لشکر 16 زرهی:

گردان 124 مکانیزه، گردان 224 تانک، گردان 227 تانک، یک گروهان سپاه پاسداران

(پ) تیپ 2 لشکر 92زرهی زیر امر لشکر 16:

گردان 105 مکانیزه، گردان 207 تانک چیفتن، گردان 256 تانک چیفتن، یک گروهان سپاه پاسداران، گروه نامنظم دکتر چمران

(ت) توپخانه لشکری لشکر 16 زرهی:

گردان 321 توپخانه 155 م م خ ک، گردان 382 توپخانه 155 م م خ ک، گردان 394 توپخانه 155 م م خ ک، آتشبار سوم گردان 362 توپخانه 122 م م کاتیوشا، آتشبار دوم گردان 333 توپخانه 130 م م ک، آتشبار دوم گردان 387 توپخانه 175 م م خ ک، آتشبار 388 توپخانه 175 م م خ ک، گردان 375 پ هـ 57 م م خ ک

(ث) عده های لشکر

گردان 446 مهندس، گردان 475 مخابرات، گروهان دژبان لشکر

ب- لشکر 92 زرهی (-)

(1) قرارگاه لشکر 92زرهی شامل:

(الف) تیپ 1 زرهی لشکر 92

گردان 121 مکانیزه، گردان 264 تانک چیفتن، گردان 232 تانک چیفتن، گردان 231 تانک ام– 60 ، گردان 221 سوارزرهی، گروه نامنظم دکتر چمران یک گروهان سپاه پاسداران

 (ب) توپخانه لشکری لشکر 92:

گردان 312 توپخانه 155 م م خ ک ، گردان 318 توپخانه 155 م م خ ک، گردان 320 توپخانه 155 م م خ ک، گردان 330 توپخانه 155 م م خ ک،  آتشبار یکم گردان 387 توپخانه 175 م م خ ک، آتشبار عملیاتی گردان 301 توپخانه 105 م م ک، آتشبار عملیاتی گردان 302 توپخانه 175 م م ک، گردان 381 (-) توپخانه 155 م م خ ک ، آتشبار عملیاتی گردان 343 توپخانه 130 م م ک ، آتشبار عملیاتی گردان 391 توپخانه 203 م م خ ک

 (پ) یگان های زیر امر لشکر 92

گردان 165 مکانیزه (-)، گردان رزمی 291 تانک، گردان 283 سوارزرهی، گروهان پل لشکر 16 زرهی

 (ت) عده های لشکر 92

ناحیه ژاندارمری خوزستان، گردان 492 مهندس، گردان 479 مخابرات، گروهان 92 دژبان

2- استعداد

الف- پرسنل: سرباز حدود 100 درصد، درجه دار حدود 75 درصد، افسر حدود 50 درصد.

ب- لجستیک: تانک 55 درصد، نفربر حدود 70 درصد، خودروهای چرخ دار 50 درصد.

 

منبع: شهید چمران و هم رزمان، سرتیپ دوم مرآتی، ابراهیم، 1395، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده