سرباز در خاطرات دفاع مقدس
سواد آموزي در سنگر بچهها، داخل سنگر همرزمانشان كه شهيد شده بودند، گل و شهدايي كه عكس داشتند، عكسهايشان را در كنار گل گذاشته بودند. سنگر شهيد گروهبان كريمزاده؛ سنگر شهيد سروان حجازي؛ سنگر شهيد مهدي صالحي و شهداي ديگر.

در نمازهاي جماعت هم براي شادي روح شهدا صلوات مي‌فرستادند و فاتحه مي‌خواندند. در همان روزها به‌جاي سرگرد راعي، سرگرد علي وفايي آمد و فرمانده گردان شد. اين قسمتي از طرح تعويض نيروها بود كه افرادي را از يكان‌هاي آموزشي و فرهنگي شهرستان‌ها مي‌آوردند و با نيروي در خط تعويض مي‌كردند. طرح خوبي بود و براي هر دو طرف تعويض مفيد بود. به‌جاي سروان نبي كريمي، سروان قاسمي آمد و ستوان‌يكم خمامي هم جايگزين سروان تاج محرابي كه زخمي شده بود؛ شد. ستوان خمامي مرد بسيار خوبي بود. وقتي به منطقه آمد دچار بيماري آنفولانزاي شديد شد. به دستش سِرُم زدم و او را تحت درمان قرار دادم. بعد از چند روز حالش خوب شد.

دو سرباز جديد به نام گل‌بخش و اشتري كه از بچه‌هاي قاين مشهد بودند به جمع ما اضافه شدند. گل‌بخش سواد نداشت. گروهبان محمود عارفيان از سربازاني بود كه دورة‌ احتياط را پيش ما مي‌گذراند. از او كه قبلاً سپاهي دانش بوده، خواستم به گل‌بخش سواد خواندن و نوشتن ياد بدهد و خصوصاً در مورد نماز و قرآنش بيشتر كار كند. او هم در اولين مرخصي يك دوره از كتاب‌هاي نهضت سواد آموزي را آورد و شروع كرد به درس ياد دادن.

بچه‌ها در سنگرها در كنار آموزش، روزها را سپري مي‌كردند. اوضاع اين قسمت از جبهه تقريباً آرام بود. سرباز گل‌بخش ـ سربازي كه سواد نداشت و مشغول آموختن بود ـ از مرخصي آمده بود. بسته‌اي را همراه با يك نامه آورد و به من داد. نامه را باز كردم، پدر گل‌بخش نوشته بود: «فرزندم را بعد از خدا به شما سپردم، او جوان خجالتي و مظلومي است. من هم تنها همين يك فرزند را دارم. مواظب او باشيد. از اينكه به او سواد ياد داده‌ايد تشكر مي‌كنم؛ البته از خطش معلوم بود كه خودش هم سواد درست و حسابي ندارد. بعد از آن بسته را باز كردم. پر از پسته بود. گفتم: «گل‌بخش! پسته‌ها را ببر بيرون از سنگر، بقيه سربازان را هم صدا كن و با هم بنشينيد و بخوريد. سعي كن درست را هم خوب بخواني.» گفت: «چشم» و رفت.                

 

پا نوشته ها:

دربندي، غلامحسين، بوي گل مريم؛ صص68 ـ 67 و 72.

 

منبع: سرباز در خاطرات دفاع مقدس، نادری، مسعود، 1386، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده