عملیات بزرگ فتح المبین
بخش پنجم: پس از انتشار طرح ها، نیمه دوم اسفند 1360 به اقدامات اجرائی قبل از عملیات گذشت که اهم این اقدامات در سطح نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران به طور اجمال به شرح زیر است: 1-آخرین تغییر مکان های لازم یگان های مورد نیاز برای اجرای طرح برابر سازمان رزمی. 2-طرحریزی و تکمیل طرح های رده های پائین و توجیه فرماندهان تا رده دسته. 3- کسب اطمینان از باز شدن معابر داخل میادین مین و علامتگذاری آن

 

لازم است که ذکر گردد که تمامی یگان ها با شناسائی مداوم زمین و میادین مین معبرهای لازم برای عبور از آنها را از قبل آماده نموده بودند و در روزهای آخر یگان ها حتی با استفاده از هوای مه آلود و شرجی منطقه در روز روشن نیز به باز کردن معابر اقدام می نمودند.

4-تکمیل اقدامات ابتکاری یگان ها برای بالا بردن ضریب اطمینان عملیات، از جمله ادامه حفر یک نقب زیرزمینی در منطقه تیپ1 پیاده لشگر21 پیاده به طول400 متر برای بردن نیروها از زیر زمین به پشت دشمن، در منطقه کانال هندلی که چندین بار دست به دست گشته بود. تهیه چنین نقبی توسط لشگر21 پیاده طراحی و به دست یک نفر از متخصصین حفر قنات از اهالی یزد به نام حاج غلامحسین اجرا گردید که طرح یزد نامگذاری شده بود. مجری این طرح بعد ها در جبهه های خوزستان شهید شد و به لقاءالله پیوست.

لازم به ذکر است که در شب عملیات یک گردان پیاده با استفاده از این نقب زیر زمینی توانست در همان لحظات اولیه نیروهای دشمن در کانال هندلی را منهدم و این موضع مستحکم دشمن را خنثی نماید.

5-تعیین نیازمندی های مهندسی و هماهنگی این گونه امور از جمله احداث چهار پل شناور بر روی رودخانه جهت عبور وسایل سنگین.

6-تکمیل شناسائی ها در عمق با اعزام گشتی های شناسائی و به دست آوردن نقاط ضعف دشمن.

7-ایجاد زمین های مشابه منطقه عملیات برای هر یک از یگان های عمل کننده در پشت منطقه و تمرین هر گردان در این گونه زمین ها حداقل دو بار

8-تقویت مبانی مذهبی با تشکیل سخنرانی ها، مراسم مذهبی و حضور روحانیون در خطوط مقدم.

9-هماهنگ نمودن اقدامات مردمی در جهت پشتیبانی تدارکاتی از نیروها.

10-تشکیل جلسات هماهنگی بین نیروهای سپاه و ارتش جهت فراهم آوردن زمینه های ادغام نیروها.

11-تأمین جنگ افزار سبک اضافی از مراکز آموزشی و فرهنگی و یگان های غیر رزمی.

12-تهیه و تکثیر روش های تدارکاتی بویژه مهمات، روش های تخلیۀ مجروحین و اسرای جنگی و غیره و صدور دستورالعمل های ضروری.

سازمان رزم نبرد فتح المبین(طرح نهایی کربلا2)

سازمان رزمی عملیات کربلا2  به استناد طرح عملیاتی نهایی به شرح زیر می باشد:

-قرارگاه فرماندهی کربلا2 شامل قرارگاه نیروی زمینی ارتش وسپاه پاسداران با قرارگاه های تابعه به شرح زیر:

-قرارگاه قدس: شامل تیپ84 پیاده، تیپ2 لشگر92 زرهی، تیپ14 امام حسین(ع)، تیپ41ثارالله، تیپ ایلام،گردان مستقل علی اکبر(ع)

-قرارگاه نصر: شامل لشگر21 پیاده، تیپ58 ذوالفقار، تیپ7 ولی عصر دزفول، تیپ27 رسول الله(ص)

-قرارگاه فجر: شامل لشگر77 پیاده، تیپ33 المهدی، تیپ17 قم، تیپ35 امام سجاد(ع)

-قرارگاه فتح: شامل لشگر92 زرهی(-)، تیپ55 هوابرد، تیپ25 کربلا، تیپ64 فجر، تیپ8 نجف

-تیپ27 زرهی در کنترل قرارگاه کربلا2

-گروه33 توپخانه

-یگان هوانیروز

بند مانور طرح عملیاتی کربلا2(نقشه شماره2)

فرماندهی عملیات کربلا2 با قرارگاه های قدس، نصر، فجر، فتح با استفاده از تاریکی شب تک نموده هدف های استقلال، توفیق، آزادی، پیروز، ظفر تنگ رقابیه، خط سبز و هدف فتح را تأمین و در امتداد خط سرخ پدافند می نماید(لازم به یادآوری است که ارتفاعات مهم منطقه به نام هدف های یاد شده تعیین گردیده بود) و خط سرخ دامنۀ غرب ارتفاعات تینه و دوسلک و میش داغ بود.

-قرارگاه قدس در شمال، دشت عباس و عین خوش، ابتدا هدف استقلال(عین خوش) و مسیر ابوغریب را تأمین و از ورود دشمن از سمت جنوب شرقی به منطقۀ دشت عباس جلوگیری نموده و سپس در امتداد خط سرخ ( ارتفاعات تینه و میش داغ) پدافند می نمایند.

-قرارگاه نصر در شمال شرقی، ابتدا هدف های توفیق(شاوریه) و آزادی(علی گره زد) را تأمین وسپس با ادامۀ تک مقاومت های باقیماندۀ دشمن را در منطقه منهدم و در امتداد خط سرخ(ارتفاعات تینه و میش داغ) پدافند می نماید.

-قرارگاه فجر در مشرق، ابتدا هدف پیروز(تپه ابوصلیبی خات) را تأمین می کند و سپس با ادامۀ تک هدف ظفر( تپۀ رادار) را تصرف و احتیاط فرماندهی عملیات کربلا2 را تشکیل می دهد.

-قرارگاه فتح در جنوب شرقی، ابتدا تنگ رقابیه و خط سبز را تأمین و سپس با ادامۀ تک هدف فتح( تپه دوسلک) را تصرف و در امتداد خط سرخ پدافند می نماید.

-تیپ37 زرهی احتیاط فرماندهی عملیات کربلا2 را در منطقۀ جنوب تشکیل می دهد.

جریان نبرد فتح المبین (نقشه شماره دو مراحل عملیات فتح المبین)

سرانجام با تلاش مداومی که در طول سه ماه زمستان1360 جهت آمادگی به عمل آمد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توانایی لازم را برای شروع عملیات فتح المبین به دست آوردند و در ساعت پایانی روز اول فروردین ماه تصمیم نهایی اتخاذ شد و در ساعت نوزده بدین شرح به قرارگاهای چهارگانه ابلاغ گردید:

« از کربلا2 به قرارگاه های قدس، فجر، نصر، و فتح، ساعت(س) روز(ر) ساعت00،30 روز2/1/62 تعیین، و شروع عملیات با کد بسم الله القاصم الجبارین. یا زهزا علیها السلام خواهد بود.» بدین ترتیب با پایان طرحریزی عملیات کربلا2 (فتح المبین) مرحله اجرائی نبرد آغاز گردید.

طبق دستورات اسلامی یورش نیروهای اسلام به سنگر های دشمن متجاوز آغاز شد و یگان های توپخانه آماده شدند در سراسر صحنۀ نبرد از عین خوش در شمال غرب تا رقابیه و میش داغ در جنوب غربی منطقه در خط تماسی قوسی شکل به طول قریب به 100 کیلومتر سنگین ترین آتش مقدور را بر مواضع و سنگر های دشمن فرور ریزند.

جریان نبرد در اولین روز تک(2/1/1361)

نبرد دلاورانۀ نیروهای اسلام با دشمن طبق طرح های تهیه شده بوسیله قرارگاه های چهارگانه عمده اجرائی(قدس،نصر،فجر،و فتح) با هدایت قرارگاه مرکزی کربلای2 از چهار منطقه جزء آغاز شد. طبق طرح قرارگاه قدس در قسمت شمال منطقه، قرارگاه نصر در شمال شرقی، قرارگاه فجر در شرق و بالاخره قرارگاه فتح در جنوب غربی برای وصول به هدف نهایی تأمین ارتفاعات عین و خوش و تینه و رقابیه و میش و داغ(به نام خط سرخ)بود تک کردند. آغاز عملیات با استفاده از تاریکی شب و توام با غافلگیری مورد نظر بود، لذا نیروهای تک ور تلاش کردند بدون استفاده از آتش، خود را به مواضع نیروهای دشمن نزدیک سازند تا بتوانند با یک یورش سریع ضربات اولیه را بر نیروهای دشمن وارد سازند و از همان قدم نخست ضربه کاری و مهلک را بر نیروهای دشمن وارد آورند. در این امر نقش قرارگاه قدس از حساسیت بالای برخوردار بود زیرا عناصر آن قرارگاه به منطقه عقب دشمن حمله می کردند و چنانچه این نیروها موفق می شدند مواضع منطقه عقب دشمن را در عین خوش اشغال نمایند، مهمترین خط مواصلاتی و تدارکاتی نیروهای دشمن در محور دهلران، عین خوش- پل نادری قطع می گردید و راه پشتیبانی تدارکاتی و همچنین وارد عمل شدن سریع نیروهای احتیاط دشمن و حتی راه عقب نشینی لشگر10 زرهی عراق که در اطراف این محور گسترش داشت قطع می شد و در واقع یکی از حساس ترین مأموریت ها در عملیات فتح المبین تصرف عین خوش به وسیله قرارگاه قدس بود. این قرارگاه به منظور وصول به هدف تلاش کرد تا قبل از ساعت شروع تک نیروهای تحت فرماندهی خود را هر چه بیشتر به ارتفاعات شمالی مشرف بر معبر عین خوش نزدیک سازد، لذا عناصر آن قرارگاه از ارتفاعات کمر سرخ به سمت روستای شیخ قوم و جاده اصلی پل نادری- عین خوش پیشروی کردند به نحوی که 10 دقیقه بعد از شروع حرکات به سمت مواضع دشمن به نزدیکی جاده اصلی رسیدند، اما در این موقع عناصر تأمینی دشمن که در جلوی خطوط مقدم پدافندی گسترش داشتند از پیشروی نیروهای جمهوری اسلامی آگاه شدند، لذا رزمندگان سلحشور اسلام در تپه ای واقع در شمال شرقی روستای شیخ قوم مجبور به آغاز نبردی سنگین با دشمن گردیدند. درگیری در این منطقه به مرور توسعه یافت به نحوی که حدود ساعت یک و سی دقیقه بامداد عناصر رزمی تیپ84 پیاده که در خط مقدم تک بودند زد و خورد با دشمن را آغاز کردند.

قرارگاه قدس با تیپ2 لشگر92 زرهی و تیپ84 پیاده اولین یورش را به طرف نیروهای دشمن در دشت عباس و عین خوش آغاز و با تیپ14 امام حسین (ع) سپاه پاسداران از سمت شمال غربی و غرب رودخانه چیخاب به معبر عین خوش نزدیک شد این تیپ در همان ساعت نخست موفق شد مواضع سرکوب به معبر عین خوش را تصرف کند و به تدریج نیروهای دشمن را ازمعبر عین خوش عقب براند و بالاخره مواضع عین خوش را تصرف و نگهداری کند. این حرکت احاطه ای تیپ14 امام حسین(ع) سهم بسیار شایانی در نتیجه نهائی عملیات داشت و با وجود این که نیروهای دشمن تلاش کردند عناصر این تیپ را از منطقه عین خوش به ارتفاعات شمالی عقب برانند موفقیت چندانی به دست نیاوردند. در صورتیکه در این مرحله از عملیات قرارگاه قدس، نیروهای دشمن موفق شدند عناصر تیپ2 زرهی را تا شمال امامزاده عباس و تیپ84 پیاده را تا دامنه جنوبی ارتفاع کمر سرخ عقب برانند و مشکلات فوق العاده ای برای این دو تیپ فراهم نمایند.

مقاومت نیروهای دشمن از حدود ساعت یک و بیست دقیقه در مقابل یگانهای قرارگاه قدس بیشتر شد به نحوی که تیپ2 لشگر92 زرهی نیز که در شمال دشت عباس به طرف جنوب پیشروی می کرد یگان های قرارگاه قدس نتوانست با غافلگیری خود را به مواضع عین خوش برساند.

یگان های قرارگاه نصر در پهلوی چپ( شرق) قرارگاه قدس پیشروی می کردند. تلاش اصلی یگان های این قرارگاه نیز ابتدا مانند قرارگاه قدس از شمال به جنوب به طرف ارتفاعات شاوریه و علی گره زد بود. در30 دقیقه اول حمله، نیروهای این قرارگاه نتوانستند با غافلگیری پیشروی کنند و به مواضع دشمن نزدیک شوند و حتی یگان هایی با استفاده از تونل حفر شده خود را به نزدیکی مواضع دشمن رسانیدند، اما از حدود ساعت یک بامداد تک عناصر قرارگاه نصر نیز بوسیله دشمن کشف شد و دشمن از ساعت یک و ده دقیقه بامداد آتش شدید توپخانه را به منطقه عملیات قرارگاه نصر باز کرد، با این وجود تلاش می شد استمرار تک با غافلگیری هدایت گردد لذا با وجود اینکه یگانی از قرارگاه نصر که تیپ3 پیاده بود و در زیر آتش شدید دشمن قرار داشت و درخواست اجرای آتش توپخانه کرد به آن قرارگاه پاسخ داده شد فعلاً آتشهای پشتیبانی اجرا نمی گردد و حتی به قرارگاه های تابعه نصر دستور داده شد که تا آخرین لحضه تلاش کنند از کشف شدن تک نیروهای خودی جلوگیری شود، و به همین منظور دستور داده شد تانک ها و نفربرها که درحال حرکت به سمت مواضع دشمن بودند به حالت چراغ خاموش و در تاریکی پیشروی نمایند و این امر در آن منطقۀ تپه ماهوری و پر عارضه بسیار مشکل و پر مخاطره بود.

منبع: ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس،سرتیپ دو جوادی پور،محمد، سرتیپ دو نیکفرد،علی، سرهنگ حسینی،سید یعغوب، سازمان عقیدتی سیاسی آجا

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده