خاطرات سال های نبرد شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 39 موانع در تابعيت از مشيـّت الهي: چه آزمايش طاقت فرسايي ؟!! انسان مايل است تن به تقديري دهد كه فكر و تدبير او منطبق بر آنست. سختي و مانع كار در اين است كه برخلاف خواست و تدبير او حوادث بر او مقدر مي شود.

موانع در تابعيت از مشيـّت الهي:

چه آزمايش طاقت فرسايي ؟!!

انسان مايل است تن به تقديري دهد كه فكر و تدبير او منطبق بر آنست. سختي و مانع كار در اين است كه برخلاف خواست و تدبير او حوادث بر او مقدر مي شود.

خوشا به حال آنان كه در انديشه يافتن وظيفه و تكليف الهي مجاهدت مي كنند و پس از تشخيض وظيفه در انجامش مي كوشند و نتيجه آن را به خداي متعال وا مي‌گذارند زيرا كه:

اُفوّض اَمري اِلي الله اِنَّ اللهَ بَصيرُ بِالعِباد.

لذا در مسير انجام تكليف و در پايان اجراي آن هر گونه موانع و سختي به لطف اعتقاد و ايمان به مسير تقديري امور هموار مي گردد و در نتيجه تسليميت انسان مؤمن به تقدير الهي و پاي بندي او به مشيّت پروردگار يكتا تحقّق مي يابد كه چه خوش حالتي است.

چه حالتي بهتر از اين كه آدمي حزن و اندوه حوادث گذشته و ترس و خوف از وقايع آينده نداشته باشد و اين نمي شود مگر به فرموده قرآن كريم:

من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه

و لا خوف  عليهم ولاهم يحزنون              

 (112 سوره البقره)

يعني:

ـ تسليم خدا بودن با تمام وجود

ـ مقيد و موظف به نيكوكاري

ـ پاي بندي به امر اجرا الهي لاغير

 

حذف، خوف و حزن در وجود

 

و وصول به چنين مقام و رتبه اي امكان پذير نيست مگر با توكّل به ذات مقدّس احديت و رعايت تقواي الهي.

 

 

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده