دانستنیهای دفاع مقدس
12- آژیر خطر یعنی چه؟ در هنگام حمله هوائی دشمن و اتمام حمله هوائی سه نوع آژیر خطر به مدت سه دقیقه از صدا و سیما جهت اطلاع مردم پخش میگردید. علامت اعلام خطر اولیه که وضعیت زرد نام داشت به معنی و مفهوم این بود که احتمال حمله هوائی میرود ولی هنوز قطعی نیست و به عنوان هشدار و آماده باش و هشدار اعلام میگردید.

علامت اعلام خطر که وضعیت قرمز نام داشت به معنی و مفهوم این بود که حمله هوائی انجام خواهد گرفت که باید محل کار خود را ترک کرده و به پناهگاه پناه ببرید و تا اعلام وضعیت سفید پناهگاه را نباید ترک کرد.

علامت اعلام وضع عادی که وضعیت سفید نام داشت به معنی و مفهوم این بود که حمله هوائی خاتمه یافته و یا احتمال آن از بین رفته است و می‌توانید از پناهگاه خارج شوید.

کارهائی که در هنگام وضعیت قرمز از طریق رادیو به مردم توصیه می‌شد عبارت بود از:

1- حفظ خونسردی 2- رعایت دقیق خاموشی در شب 3- بستن شیر کپسول گاز و یا فلکه لوله کشی گاز و فلکه اصلی آب و قطع فیوز کنتور برق 4- رفتن به پناهگاه همراه خانواده 5- کمک به کودکان و سالخوردگان و افراد بیمار برای رفتن به پناهگاه 6- همراه داشتن رادیو ترانزیستوری و چراغ قوه.

منبع : دانستنی‌های دفاع مقدس، سالمی‌نژاد، عبدالرضا، 1382، نیلوفران، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده