آیا این اتهام که گاه در برخی از کتابهای خاطرات به سربازان ارتش زده میشود که در جنگ فرار میکردند صحت دارد؟
پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

همانطور که در کلاسهای معارف جنگ گفته شد، بیش از 2میلیون و 500هزار سرباز وظیفه از سربازهای عادی تا دکترا، در مدت هشت سال دفاع مقدس به خدمت سربازی اعزام شدند و در مناطق جنگی خدمت کردهاند و نزدیک به 38هزار شهید دادند.خدمات این عزیزان و ایثارگری آنها در این مسیر بر کسی پوشیده نیست. منتها نیروهای مختلف در این جنگ شرکت داشتند، با مأموریتها و مسئولیتهای مختلف. لذا هر نفر از این نیروها میتواند روایتی داشته باشد، یعنی هرکسی در حوزه مسئولیت و زاویه دید خودش به موضوع نگاه میکند. قطعاً بعضی از این حرفها از شنیدههای افراد است و نقل قولهایی است که هیچگونه سندیت هم ندارد و از نظر نظامی قابل نقد میباشد.لذا باید دید مطالب اشاره شده در این کتابها با چه مقصود و هدفی مطرح شده و این مسئله در کجا و به چه تعداد اتفاق افتاده است. مسلماً هر عددی که ارائه شود در مقابل حضور مؤثر سربازان وظیفه در یگانها به هیچ وجه رقم قابل ملاحظهای نخواهد بود و خدشهای در نقش ارزشمند سربازان فداکار ما وارد نخواهد کرد. البته ممکن است چند سرباز در منطقهای فرار کرده باشند، ولی اینکه تعمیم داده شود به سربازان ارتش کار درستی نیست و چنین چیزی صحت ندارد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده