گزارش دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزش 05 کرمان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

تقدیر؛ آنان که رفتند و آنان که ماندند

به مناسبت اول اسفند؛ سالروز شهادت شهید محلاتی و جمعی از همراهان درطول هشت سال دفاع مقدس و جنگی که...

در کمین گل سرخ

بخش نوزدهم: اولین ماموریت رزمی در کردستان «52 پاسدار در سردشت شهید شدند.» این، خبر اول روزنامه ها در روز17...

شهید چمران و هم رزمان

شهید دکتر مصطفی چمران به نقل از آقای شاهحسینی– بخش اول آقای شاهحسینی نحوه آشنایی خود با دکتر چمران و...

آیا این اتهام که گاه در برخی از کتابهای خاطرات به سربازان ارتش زده میشود که در جنگ فرار میکردند صحت دارد؟

پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده...