بررسی و تشریح عملیات خیبر( بخش پنجم)
علل عدم موفقيت عمليات خيبر 1-پاي كار نبودن به موقع يگانها 2-عدم آمادگي يگانهاي مورد نياز و لزوم تغييرات مكرر در طرحها 3-عدم فرصت مناسب براي بررسيهاي مقدماتي در يگانهاي اجرايي

-كمبود اطلاعات از دشمن

5-در اختيار نبودن وسائل عبور از موانع و ميدان‌هاي مين دشمن

6-عدم فرصت جهت سازماندهي و تلفيق يگان‌هاي سپاه و ارتش

7-عدم آموزش كافي براي زمين منطقه عمليات

8-عدم همكاري لازم بين سپاه و ارتش

9-بي اعتبار نمودن دستورات فرماندهان ارتش از طرف سپاه

10-بي اطلاع نگه داشتن ارتش از طرح سپاه كه حدود يك سال بر روي آن كار شده بود.

11-عدم اطلاع قرارگاه كربلا از وضعيت پيشرفت عمليات قرارگاه نجف

12-رها كردن طرح عمليات كربلا بعد از عدم موفقيت در مرحله اول و ادامه فشار به دشمن در منطقه‌اي كه دشمن متوجه آن شده بود.

13-غافلگير شدن عناصر ستاد يگان‌هاي خودي

14-فدا كردن تعدادي از اصول جنگ شامل اصول، هدف، مانور، تمركز، سادگي فقط به خاطر اصل غافلگيري.

امضاء:‌ ركن 3 قرارگاه عملياتي كربلا 14/12/62

 

خلاصه بررسي براي تدابير كلي عمليات آينده

درباره سازماندهي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براي نبرد، تدابيري اتخاذ شده كه وحدت فرماندهي به وجود آيد. براي اين منظور يك ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح تشكيل شود كه رياست آن به عهده يك افسر واجد شرايط باشد. يك شخصيت روحاني مشاور فرماندهي باشد و تعدادي افسر واجد شرايط، همچنين تعدادي از برادران سپاه پاسداران در آن ستاد انجام وظيفه نمايند و نماينده تام‌الاختيار جهاد سازندگي نيز در آن ستاد باشد.

لشكرهاي 21 و 28 و 77 پياده و 81 و92 زرهي و تيپ55 پياده هوابرد ارتش، براي مدتي به وسيله لشكرهاي سپاه تعويض شوند تا بازسازي گردند.

از نيروهاي مردمي حدود 80 تا 100 گردان مانوري به صورت يگان نيمه ثابت تشكيل شود و 40 گردان قدس سپاه نيز به صورت جدي فعال گردد.

با ارائه آموزش‌هاي مفيد و مؤثر، كيفيت پرسنلي تمام افراد نيروهاي مسلح بالا برده شود.

سازمان‌هاي نيمه ثابت قرارگاه‌ها با شركت افسران ارتش و برادران سپاهي جهت قرارگاه‌هاي عملياتي براي مناطق عملياتي مختلف  به وجود آيد و اين ستادها طرح‌هاي گوناگون عملياتي براي هر منطقه تهيه و آماده براي اجرا در فرصت مناسب سازند.

براي پشتيباني مداوم رزمي و خدمات رزمي، اقدامات اصولي به عمل آيد به نحوي كه جنگ افزار و مهمات و ساير وسائل و تجهيزات مورد نياز يگان‌هاي موجود و يگان‌هاي پيش‌بيني شده براي تشكيل به نحو مطلوب فراهم گردد.

بعد از خاتمه تهيه هر طرح و خاتمه مرحله آمادگي، تمرينات عملي به مدت 15 روز به وسيله يگان‌هاي اجرايي در زمين‌هاي مشابه منطقه نبرد مورد نظر اجرا گردد.

امضاء: ركن 3 قرارگاه عملياتي كربلا 14/12/62

 

عمليات خيبر در منطقه هورالعظيم و شرق بصره

 

يادداشت‌هايي از خاطرات رزمندگان در عمليات خيبر در منطقه جزاير مجنون

 

برادر پاسدار سيد اسحق انديشه فرمانده گروهان در گردان ابوذر

من در عمليات والفجر1، والفجر6 و خيبر شركت داشتم. عمليات خيبر عملياتي بود كه حدود يكسال و نيم روي آن مطالعه شده بود و من در اين عمليات فرمانده گروهان بودم.

واحد ما در سمت پاسگاه طلايه و جنوب جزيره مجنون وارد عمل شد. در دوم اسفند ماه 1362 به واحد ما دستور آماده باش داده شد. ما همان شب سوار ماشين‌‌هاي ارتشي و سپاهي شديم و به منطقه جلو رفتيم. هدف ما تصرف يك پل بود كه حساس‌ترين نقطه در منطقه عمليات بود. البته مأموريت لشكر فجر تصرف آن بود كه ما هم جزو آن لشكر بوديم و گردان ما مأموريت خط‌شكني را عهده‌دار بود. بعد از آنكه دستور پيشروي ابلاغ شد ما به جلو رفتيم و به حدود 500 متري پل مورد نظر رسيديم. از همان نقطه درگيري با دشمن شروع شد. ما به پيشروي ادامه داديم و به يك سه راهي رسيديم كه از آن يك جاده اسفالته به طرف القرنه و بصره امتداد داشت. يك جاده خاكي تداركاتي از آن سه راهي به طرف پل مي‌رفت كه مقصد ما بود. ما در آن محل جان‌پناهي گرفتيم و با دشمن درگير شديم.

موقعيت ما چندان خوب نبود، زيرا سنگر مناسبي نداشتيم ولي با توكل به ياري خداوند در همان محل حدود نيم ساعت با دشمن جنگيديم، تا اينكه دستور پيشروي داده شد. زيرا واحد ديگر خط مقاومت دشمن را شكسته و با استفاده از قايق در منطقه هور پيشروي نموده بود. ما در مسير پيشروي به منطقه آبگير رسيديم. با عبور از آن به سنگرهاي دشمن حمله كرديم و مواضع دشمن را نابود ساختيم اما حدود 20 دقيقه بعد من مجروح شدم و به عقب تخليه گرديدم.

برادر سيد اسحق انديشه درباره كليات عمليات خيبر چنين نظر داده‌است؛ كه در اين نبرد همكاري و هماهنگي بين يگان‌هاي شركت كننده اعم از ارتشي و سپاهي بسيار خوب بود. همه نيروها شامل زميني، هوايي، دريايي به ويژه از لحاظ فراهم كردن قايق همكاري صميمانه داشتند. در سمت چپ واحدهاي دريايي وارد عمل شده بودند كه با استفاده از قايق‌ها نبرد مي‌كردند. بالگردهاي هوانيروز در پشتيباني عمليات نقش بسيار مؤثري داشت و ادوات زرهي دشمن را منهدم مي‌كردند.

زمين منطقه عمليات خيلي هموار بود و موانع و جان‌پناهي نداشت و بعد به كانال‌هاي طبيعي پر از آب مي‌رسيد كه استفاده از تانك در آن منطقه آبگير غير ممكن بود. اما نفربرهاي زرهي كاربرد خوبي داشتند و مي‌توانستند از كانال‌هاي پرآب عبور كنند. عناصر مهندسي ارتش و سپاه نقش بسيار مفيدي در اين عمليات ايفا كردند. جهاد سازندگي با نصب پل در منطقه آبگير سهم بزرگي در اين عمليات به خود اختصاص داد.

 

 برادر پاسدار اسماعيل فرهاد فرمانده گروهان در گردان ابوالفضل كرج

قبل از شروع عمليات، فرمانده گردان از روي نقشه ما را توجيه كرد كه پاسگاه طلايه قديم در داخل آن منطقه بود و ما بايد آن پاسگاه را تصرف مي‌كرديم و در خاكريزي در پشت آن پدافند نموديم. شبي كه عمليات شروع مي‌شد از محل تجمع خود حركت كرديم و به يك ميدان مين وسيع دشمن رسيديم. افراد مين جمع كن نتوانسته بودند در آن معبر باز كنند. بدين جهت ما در خاكريزي در جلو آن ميدان متوقف شديم تا اينكه  بعد از چند شب تلاش در ميدان مين دشمن، معبر باز شد و لشكر امام حسين(ع) اولين يگاني بود كه خط مقاومت اوليه دشمن را شكست. به دنبال آن لشكر حضرت رسول وارد عمل گرديد. بعد از آن لشكر حبيب وارد عمل شد كه گردان ما هم جزو آن لشكر بود و فرماندهي اين لشكر را برادر گلكار بر عهده داشت.

مأموريت لشكر حبيب استفاده از موفقیت و تعقيب واحدهاي شكست خورده عراقي بود. گردان ابوالفضل جزو لشكر حبيب از واحدهاي جلو عبور كرد و به سمت دشمن پيشروي نمود. منطقه نبرد در زير باراني از گلوله خودي و دشمن بود. در منطقه دشمن يك دستگاه جيپ ديده شد كه با موشك آرپي‌جي منهدم گرديد. در همين مرحله به واحد ما دستور داده شد؛ عقب بياييم و در پشت خاكريزي كه تهيه شده بود، پدافند كنيم.

اين برادر در پاسخ سوالي درباره هدف و مأموريت اين يگان گفته است، كه مأموريت واحد ما آن بود كه از منطقه طلايه پيشروي كنيم و به واحدهايي كه قبلاً در جزاير مجنون حمله كرده بودند، ملحق شويم و جاده تداركاتي آن واحدها را تأمين كنيم.

برادر سپاهي عباس عبادي عضو گروه تخريب

در عمليات خيبر من جزو گروه تخريب بودم كه به قرارگاه كربلا مأمور شدم. ساعت 16:30 به ما دستور دادند براي اجراي مأموريت آماده شويم. ما وسايل تخريب را شامل اژدر بنگال و انبر دست قطع سيم‌خاردار و ساير ابزار لازم را آماده كرديم و به راه افتاديم و به خاكريز واحد خودي رسيديم. در آنجا فرد مسئول عمليات و اطلاعات به ما ملحق شد و به سمت جلو رفتيم. محل ميدان مين و موانع دشمن مشخص نبود و شبكه سيم‌خارداري در منطقه ديده نمي‌شد.

ما براي وسيله ديد شبانه يك دوربين مادون قرمز داشتيم كه فقط چند متر جلوتر را نشان مي‌داد. محور پيشروي ما به طرف طلايه بود اما آن را پيدا نمي‌كرديم. مدتي در منطقه گشتيم، ميدان ميني پيدا نكرديم. تصميم گرفتيم مراجعت كنيم. مسئول عمليات و اطلاعات نيز موافقت كرد و به عقب برگشتيم. ولي به ما گفتند؛ لازم است هرچه سريع‌تر به جلو برويد و به هر نحو ممكن ميدان مين دشمن را پيدا كنيد. ما به سمت مواضع دشمن حركت كرديم. بالاخره ميدان مين و موانع دشمن را پيدا نموديم. مشغول باز كردن معبر در آن شديم. مسئول عمليات و اطلاعات به عقب برگشت تا نيروهاي خودي را به آن طرف هدايت كند. يك ساعت و نيم گذشت، از آمدن نيروهاي خودي خبري  نشد. من مسئول آن معبر بودم. به افراد ديگر گفتم: همانجا بمانند تا من به عقب برگردم و از وضعيت نيروهاي خودي اطلاعاتي به دست بياورم. يكي از افراد نيز همراه من شد و ما به عقب برگشتيم، اما مسير را گم كرديم و حدود يك ساعت و نيم گشتيم و به واحدهاي خودي نرسيديم. بلكه به هر طرف مي‌رفتيم وارد موانع خندقي و شبكه سيم‌خاردار عراقي‌ها مي‌شديم و آتش توپخانه عراقي‌ها نيز روی آن منطقه اجرا مي‌شد. ما اسلحه به همراه نداشتيم. بالاخره بعد از مدتي در تاريكي شب متوجه شديم؛ يك نفر به طرف ما مي‌آيد. از افراد خودي بود كه او هم در بيابان گم شده بود و به ما ملحق گرديد.

ما در يك كانال متروكه نزديك عراقي‌ها خوابيديم و تا شب بعد آنجا مانديم.  حدود ساعت 20:00 بلند شديم تا به طرف قواي خودي برگرديم. بعد از طي مسافتي طنابي را ديديم و همان بود كه شب قبل خودمان براي مشخص كردن معبر گذاشته بوديم. بنابراين سمت مورد نظر را پيدا كرديم و به واحد خودي برگشتيم.

 

برادر پاسدار محمد طيبي شغل قايقران

من در واحد تكاور دريايي سپاه حدود دو ماه دوره آموزشي طي كردم، مربيان ما افراد تكاور دريايي سپاه بودند كه آنها نيز قبلاً در واحد تكاوران دريايي ارتش دوره ديده بودند. بعد از طي دوره ما را كه چهارگروهان بوديم به منطقه شط علي(در منطقه هويزه) اعزام كردند. دو گروهان در پادگان مستقر شدند و دو گروهان در شط علي ماندند. در آنجا چند گروهان اعزامي از بوشهر و مازندران  به ما پيوستند. در آنجا حدود 200 دستگاه قايق معمولي وجود داشت كه به آب انداخته شد. حدود ساعت 10:00 افراد سوار قايق‌ها شدند و عمليات از همان شط علي آغاز شد و نيروها از دو محور شروع به پيشروي به طرف جزيره مجنون كردند. حدود ساعت 02:30 بعد از نيمه شب به نزديكي جزيره مجنون رسيديم در آنجا دستور دادند 150 قايق به طرف جزيره حمله كند و 50 قايق ديگر از يك محور ديگر پيشروي نمايد. بنابراين حمله از دو محور به اجرا درآمد كه يك محور حمله اصلي بود و محور ديگر حمله پشتيباني يا عمليات ايذايي.

 بالاخره حمله شروع شد. تعدادي از قايق‌ها در باطلاق گير كردند. مسافتي كه ما در داخل هور طي كرده بوديم، حدود 35 كيلومتر بود همه منطقه نيزار بود و فقط كانال‌هاي ميان نيزار براي عبور قايق‌ها مناسب بود. به همين جهت قايق‌ها مجبور بودند با آرايش ستون حركت كنند. بالاخره به مواضع دشمن كه حدود 80 نفر بودند حمله كرديم در هر قايق 15 تا 20 نفر سوار بودند. ما 50 قايق در محور فرعي داشتيم. مواضع پدافندي دشمن بسيار مستحكم و مناسب بود و كاملاً بر مناطق اطراف ميدان ديد و تير داشت و آتش دشمن مانع نزديك شدن ما به جزيره شد. فرمانده ستون تصميم گرفت ابتدا با افراد 10 دستگاه قايق حمله كند و خط مقاومت دشمن را بشكند و بعد بقيه پيشروي كنند تا تلفات ما كمتر شود. من جزو افراد ده قايق اول بودم كه از ميان نيزارها به طرف دشمن پيشروي كرديم و در مناطقي دور ا ز مواضع دشمن نيرو پياده كرديم. نظر به اين‌ كه عمليات در شب بود دشمن نمي‌توانست محل پياده شدن نيروهاي ما را كشف كند. بالاخره درگيري شروع شد و در مدت ده دقيقه مقاومت نيروهاي دشمن در هم شكست. انبار مهمات دشمن به آتش كشيده شد. افراد ما داخل جزيره شدند. مواضع عراقي‌ها را تصرف كردند و عمليات پاكسازي را شروع نمودند و افراد باقيمانده را به اسارت گرفتند. تعدادي در باطلاق كشته شده بودند. در اين نبرد حدود 70 نفر از افراد عراقي كشته شدند و از افراد يگان ما فقط يك نفر شهيد و چهار نفر مجروح گرديدند.

حدود ساعت 05:00 كه هوا روشن شد، بالگردها و هواپيماهاي عراقي بر فراز منطقه نبرد ظاهر شدند وضعيت منطقه طوري بود كه آن‌ها نمي‌توانستند موضع واحد ما را پيدا كنند. اما افراد ما به طرف آن‌ها تيراندازي كردند در نتيجه موضع پدافندي نيروهاي ما كشف شد. دشمن با تيربار افراد ما را  به رگبار بست. در اين موقع جزيره اصلي نيز به تصرف نيروهاي ما درآمده بود و ما يك شهيد و چهار مجروح را به آن جزيره منتقل كرديم، كه از آنجا با بالگرد به عقب تخليه شدند. يك نفر هم اسير گرفته بوديم كه تخليه كرديم.

توضيح اينكه اين برادر درباره مسائل بعدي كه بعد از تصرف جزاير مجنون پيش آمده مطالبي گفت، كه به علت اين‌كه حالتي از تحكيم مواضع بوده از بيان آن خودداري گرديد.

 

منبع: نبرد های سال 1362و 1363، حسینی، سید یعقوب،1389، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده