سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
چمران مردی به ازای شرف به تُردی شاخة انجیر صخرهای زیر آب؛

مردی به ازای شرف

به تُردی شاخة انجیر

صخره‌ای زیر آب؛

 

صلابت آرام مستتر

خشونت در بازوانش به استراحت می‌نشست

تا راست‌تر بایستد

دست‌های نوازشش گربه‌ها را پلنگی می‌آموخت

با چشمانی صبور و سمور

 

تندیس «عمل» و «امل»

و چون تندیس، آرام

بی‌ادّعا چون باران؛

به سادگی آب از ناودان هر دل، جاری

و شاهین، بر برج بیداری،

با پرواز و نگاه کبوتران

***

میان بسته، و بازوان گشاده،

در هودج عشقی سرخ

از حریر خون گذشت

اول تیر 1360

 

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389، سوره مهر، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده