سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
جانباز شهید زندهای جانباز نستوه صلابت در تنت پیچیده چون کوه گل خورشید باغ انقلابی معمای شکفتن را جوابی

 

 جانباز

شهید زنده‌ای جانباز نستوه

صلابت در تنت پیچیده چون کوه

 

گل خورشید باغ انقلابی

معمای شکفتن را جوابی

 

شبی رفتیّ و بی پا آمدی روز

به ما هم رسم این رفتن بیاموز

 

به جانبازی سند از پیش دادی

به راه دوست، دست خویش دادی

 

کدِر آیینة چشمان شکستی

چو چشم دل گشادی دیده بستی

 

فرو پوشیده‌ای از این جهان چشم

ز دل بگشوده‌ای بر آسمان چشم

 

چراغ سر تو را گر یافت سرپوش

دلِ خورشیدیت کی گشت خاموش؟!

 

گر اقیانوس آرامی به اندام

دلت دریاست کی می‌گیرد آرام

 

اگر ساکن فتادی صخره آسا

زبونی را فلج کردی سراپا

 

نگاهت برج بی‌تاب رهاییست

دلت طوفان بحر آشناییست

 

تویی سرچشمه، نتوانی نجوشی

تویی خور، کی توانی رخ بپوشی؟!

 

تو سرو باغ جانی سبز رو باش

زبان دل تویی در گفتگو باش

 

بگو، بخروش، بشکف، راهبر شو

برآ، بفشان، بروی و با ثمر شو

 

پرند سیمگون بر روی شب‌کش

در افکن در دل افسرده آتش

 

جهان را سوی رادی رهنمون باش

چراغ افروز راه عشق و خون باش

 

 

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389، سوره مهر، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده