دوره آموزش معارف جنگ دی ماه 1395 در مرکز آموزش سیرجان
دوره سی و چهارم آموزشي دی ماه سال 1395 در مركز آموزشي شهدای وظيفه نداجا «سیرجان» جمعاً به تعداد 362 نفر از دانشجويان مشمول اعزامی 01/10/95 در مقاطع تحصيلي مختلف ( فوق ديپلم ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد) آموزش هيئت معارف جنگ به مدت 4 روز را با هدف آشنايي نسل جوان با نقش ارتش ج.ا.ا در 8 سال دفاع مقدس برگزار گردید.

با بكار گيري تعداد 10 نفر اساتيد متشكل از فرماندهان عالي جنگ و پيشكسوتان و كساني كه خود در صحنه هاي نبرد حضور فعال داشته اند با 18 ساعت نفر آموزش مربوطه را حول محور (تاريخچه تشكيل هيئت معارف جنگ، وضعيت ارتش در آغاز تهاجم عراق، سير جنگ در سال اول،دوم،سوم و چگونگي متوقف كردن دشمن و اجراي عمليات‌هاي محدود بر عليه متجاوز، آزاد سازي مناطق اشغالي و حملات آفندي وسيع و راهبردي عمليات مشترك ارتش و سپاه و نقش شهيد سپهبد علي صياد شيرازي در ايجاد وحدت و هماهنگي بين نيروهاي ارتش و سپاه و نيروهاي بسيجي،و تعقيب و تنبيه متجاوز، اشاره به برخي از عمليات‌هاي موفق و نا موفق برون مرزي، قشرهاي سياسي اقتصادي و نظامي بر ايران و پذيرش قطع نامه 598 و بحث مربوط به، عمليات مرصاد، نقش نيروي هوايي و پدافند و دريايي و هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي در 8 سال دفاع مقدس) طي نمودند. كه نمودار تعداد دانشجويان آموزش ديده به تفكيك هر مركز به انضمام نمودار تركيب دانشجويان دوره ديده بر اساس مقاطع تحصيلي وتعداد اساتيد به كار گرفته شده بر حسب ساعت نفر به تفكيك هر نيرو به شرح ذيل می باشد. جلسه اختتامیه با تشریف فرمایی حاج آقا آل هاشم رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد. در این جلسه حاج آقا آل هاشم طی سخنانی از ایثار گری های رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس تجلیل کردند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده