دانستنیهای دفاع مقدس
- بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی چه وظیفهای بر عهده داشت؟ هجوم غافلگیرانه ارتش بعث عراق به میهن اسلامی که باعث به شهادت رسیدن و بیخانمان شدن عده زیادی از مردم بیدفاع ایران شد، بیشترین مصیبتها و محرومیتها را به شهرهای مرزی تحمیل نمود. مردم شهرهای مرزی آواره بیابانها شده و به خاطر در امان ماندن از حملات وحشیانه دشمن خود را به امنترین نقاط رساندند. مردم مسلمان سراسر کشور، ضمن پذیرایی از جنگ زدگان، آنها را در خانههای خود اسکان دادند.

طولانی شدن جنگ و فشار مضاعف هزینه‌های زندگی بر دوش خانواده‌هایی که مهاجرین را اسکان داده بودند، باعث شد که در سراسر ایران ستادهایی تشکیل شده و از محل هزینه‌های دولت و کمک‌های مردمی، به تأمین مهاجرین و جنگ زده‌ها مشغول شود.

از طرفی این ستاد‌ها با ایجاد اردوگاه‌های دسته‌جمعی چه به صورت چادر های گروهی و چه به صورت در اختیار قرار دادن ساختمان‌های دولتی به اسکان آن‌ها پرداخته و خدمات خود را متمرکز می‌کردند. در طول جنگ، با آزادسازی شهرهای ایران و قدرت‌نمایی رزمندگان اسلام، مهاجرین به شهرهای خود بازگشتند و به ساخت خانه‌های خود می‌پرداختند.

با پایان یافتن جنگ، اگر چه اکثر قریب به اتفاق جنگ‌زده‌ها به خانه‌های خود بازگشتند. اما تعداد فراوانی نیز از آن‌ها برای همیشه در شهرهای به مهاجرت رفته خود، باقی مانده و در همانجا به کار و زندگی مشغول شدند.

مهاجرین جنگ تحمیلی علاوه بر ایجاد پیوندهای جدید زندگی در سراسر ایران، ضمن تأثیر خرده فرهنگ‌های خود بر شهرهای دیگر، تأثیراتی از آن‌ها نیز دریافت نمودند. گسترش زبان‌های محلی، ازدواج‌های نژادی و قومی مختلف، آشنایی با آداب و رسوم یکدیگر و … از جمله تأثیرات فرهنگی این نوع مهاجرت‌ها بوده است.

منبع : دانستنی‌های دفاع مقدس، سالمی‌نژاد، عبدالرضا، 1382، نیلوفران، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده