میگ و دیگ (47) و (48) – دکتر امیرحسین شرفي
جبهه، میدان تجربه بود. باید یاد می گرفتی و یاد می دادی و به کار میبستی. به همین خاطر من با طی دوره کوتاهی که به دوره بهداری معروف بود، طریقه تزریق آمپول و حتی پانسمان کردن را یاد گرفتم. یک شب یکی از سربازان آذربایجانی را که عقرب زده بود، به بهداری آوردند. ما معمولاً به عقرب زده ها، آمپول نوالژین تزریق می کردیم. بلافاصله من آمپول را زدم.

این سرباز که اولش خیلی دلهره داشت و کمی خودش را هم باخته بود، پس از ساعتی که آمپول آن اثر کرد، حالش بهبود یافت و دردش تسکین یافت. رو به من کرد و با صدایی بلند گفت:

– دستت درد نکنه آقای دکتر، داروی شما خیلی مؤثر بود و حالم بهتر شد.

من فکر کردم با جواب تشکر او، مسئله پایان یافت، ولی تا مدت ها مریض ها مرا دکتر صدا می زدند!

 

جنگ در کلانتری

ناخدا علیرضا بلندزاده

چند روز قبل از سقوط بخش غربی خرمشهر، عراقی ها به کلانتری 12 حمله کردند. من و تعداد دیگری از تکاوران تصمیم گرفتیم عراقي‌ها را فریب داده و به جان هم بیاندازیم. به همین خاطر قبل از حمله به کلانتری، از سمت کلانتری به یگان پشتیبانی عراقی ها تیراندازی کردیم. یگان پشتیبانی عراقی، کلانتری را به گلوله بست. ما هم از چند نقطه مشخص به عراقی های داخل کلانتری تیراندازی کردیم و در مدت کمتر از پنج دقیقه، همه ما به تماشا ایستاده بودیم و عراقی های داخل کلانتری همدیگر را می زدند.

وقتی آن ها در هم ریختند، حمله ما آغاز شد و تمام عراقی هایی که در تیررس بودند، هدف گلوله های ما شدند و بقیه آن ها که 9 یا 10 نفر بودند، خودشان را تسلیم کردند و ما آن ها را به عقب تخلیه کردیم. اسرای عراقی به قول معروف رنگ و روی خود را باخته بودند و احساس می کردند از نبرد مهمی فارغ شدند و نمی دانستند که خودشان با دست خودشان تعدادی از متجاوزین هم رزم خود را کشته اند.

 

منبع: میگ و دیک2، سرهنگ پور بزرگ وافی، علیرضا، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده