نیروی هوایی در دفاع مقدس – بخش دوازدهم
یکی از اقدامات خلبانان جان بر کف نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در روزهای آغازین تجاوز ارتش بعثی عراق، مقابله با یگان های زرهی و مکانیزه ارتش متجاوز بود. خلبانان شجاع و دلاور ایرانی با پذیرش بیشترین خطر، به جنگ با تانک ها و ادوات زرهی متجاوز می شتافتند و بدین ترتیب ضمن انهدام آن ادوات، سرعت پیشروی آن یگان های مهاجم را کند، و با این روش زمان کافی را جهت آمادگی یگان های زمینی فراهم میکردند.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده