پرسش و پاسخ هفته
چرا بحث ادغام سپاه و ارتش عملی نمیشود؟ اشکال کار کجاست؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

بحث اشکال نیست؛ اشکالی وجود ندارد. اصولاً چنین قصدی نیست و قصدی برای ادغام سپاه و ارتش وجود ندارد. چون در قانون اساسی هر دو سازمان با مأموریت های مشخص و تفکیک شده وجود دارند و مسئله ادغام آنها هم مطرح نمی باشد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده