خاطرات سال های نبرد شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 34 بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه: ـ بيان مناسبت حضور و سخنراني يك سرباز كوچك اسلام در جمع انديشمندان، كارشناسان و دانشجويان گرامي در امر «كودكان استثنايي» ـ داشتن نعمتي چون يك كودك استثنايي از گروه «عقب افتاده ذهني»

سخنراني در سمينار كودكان استثنايي

ساعت 2300 مورخه 12/9/67

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

ـ بيان مناسبت حضور و سخنراني يك سرباز كوچك اسلام در جمع انديشمندان، كارشناسان و دانشجويان گرامي در امر «كودكان استثنايي»

ـ داشتن نعمتي چون يك كودك استثنايي از گروه «عقب افتاده ذهني»

ـ من خدا را شكر و سپاس مي گويم كه در قلبم محبتي نسبت به اين فرزند قرار داده است كه نه تنها از سه فرزند ديگرم كم تر نيست بلكه به دلايلي كه وجود دارد به تدريج اين محبت بيشتر مي شود.

ـ اگر نبود اين نعمت من سرباز با اين گرفتاري هاي زمان انقلاب نسبت به بنية دفاعي كشور كجا و اين سيمنار كجا.

ـ لذا همه حضار گرامي عنايت داشته باشند كه اينجانب به دو دليل سخن مي گويم دليل اوّل به عنوان يكي از اولياء كودك استثنايي بيانگر نقش خود در تربيت اين حضرات معصوم.

دليل دوّم به عنوان يكي از مسئولين كوچك جامعه و كسي كه قادر به همكاري با كارشناسان دلسوز و مسئولين انسان دوست و متعهد و متخصّصين با هدف، در اين نقش اولياء در رشد كودكان استثنايي:

بيان خاطره از تولّد اولين فرزند و پرسش همكلاسان نسبت به سلامتي جسم و روح

در پيروي از صفات عبادالرحمن

رَبَّنا هَب لَنا مَن اَزواجِنا وَ ذرياتنا قره اَعينٍ وَاجعَلنا لِلمُتَّقين اِماماً.

پروردگارا ما را از جفتمان فرزنداني مرحمت فرما كه خلف صالح و ماية چشم روشني ما باشند و ما را پيشواي اهل تقوي قرار ده.

************

ـ والدين فرزندان ما عمدتاً بر مبناي تربيتي ارثي خود فرزندانشان را تحت پوشش تربيتي قرار مي دهند. درصد كمي از والدين هستند كه مجهّز به مطالعه و تحقيق مي باشند درصد خيلي كمتري هستند كه فرزندانشان در مدرسه هائي تحصيل مي كنند كه داراي روش و اسلوب خاصي براي مرتبط كردن تربيت خانه و مدرسه هستند.

مثال: در مورد همكاري والدين در تشويق به ……

تذكر اولياء مدرسه كه اگر با ما همكاري نكنيد، اگر تماس دائمي با ما نداشته باشيد، اگر در كلاس ها شركت نكنيد …

مشخص است كه نقش اولياء در رشد كودكان است كه خيلي تعيين كننده …

وقتي والديني هستند كه براي 500 تومان مي گويند …………يعني چه ؟

آگاهي كم است

والدين نقش اساسي در رشد…… دارند    ولي آيا بدون آموزشي. هدايت، كنترل مدرسه امكان پذير است.

و آيا بدون ايجاد مقدمه، محيط آموزش سرپرستي مهياست.

دعا

نكات:

1- نظريه ايشان نسبت به نحوه سازمان ……… به بنيه دفاعي شكل نيروهاي مسلّح

……… ارتش و سپاه

2- برآورد خطرات آتي.

************

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده