خاطرات سال های نبرد شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 33 بسم الله الرحمن الرحيم نكات از جلسه قبل : مقدمه جلسه - مواردي از بيانات آقاي امامي كاشاني : ـ درك نشدن مشكل اين گروه كودكان، نظام هم درك نكرده. ـ تعيين علل ناتواني و عجز در رسيدگي به كودكان....................

جلسات ويژه مدارس استثنائي نزد

حضرت آيت الله امامي كاشاني

مورخه 9/9/67

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نكات از جلسه قبل :

مقدمه جلسه – مواردي از بيانات آقاي امامي كاشاني :

ـ درك نشدن مشكل اين گروه كودكان، نظام هم درك نكرده.

ـ تعيين علل ناتواني و عجز در رسيدگي به كودكان.

ـ بايستي از وزارتخانه ها كمك گرفت ولي متكي به آنها نبود.

ـ تشكيلاتي را خودمان بايستي متشكّل از دو گروه علمي و اقتصادي سازمان دهيم.

اين مطلب امكان پذير نيست كه با سرعت در سطح كشور گسترش داده شده ولي اطمينان داريم كه كار خير در اين دنيا روي زمين نمي ماند.

آقاي دكتر افروز:

ـ تخصّص هاي دكتر بيشتر بر روي عقب مانده هاي ذهني.

ـ از نظر برنامه ريزي متخصّص كمبود نداريم.

ـ معرّفي مؤسّسه

ـ نظريه ضمني كلمه فرهنگي :

1-اين سازمان بايستي مستقل يا وابسته به دولت باشد.

2-هيأت امنا داشته باشد.

3-خود توليد باشد.

4-ضمن جذب بودجه هاي آموزش و پرورش، كمك هاي مردمي نيز جذب گردد.

تأكيد بر استقلال سازمان

(( نكات ويژه امامي كاشاني :

ـ پيشنهاد است كه تشكيلات مستقيماً زير نظر دولت نباشد.

ـ سازماني باشد كه هيأت دولت آن را تصويب نمايد.

ـ وضع سازماني پرسنل متخصّص از اين طريق مشخّص شود.

(………………………………………)

پيشنهاد مير محمد صادقي :

ـ تشكيل جلسه با حضور آقاي امامي كاشاني تا راهي پيدا شود.

ـ اساسنامه مؤسّسه ارائه شود. جلسه آينده چهارشنبه 9/9/67

 

طرح كلي پيشنهادي اينجانب

مرحله مقدماتي (وضعيت موجود)

 

 

زعامت-آیت الله امامی کاشانی

 

هیئت امناء-بعداً مشخص گردند                                      مدیریت اقتصادی- برای احیای مدارس استثنایی

 

مدیریت کارشناسی-آقای دکتر افروز

 

         

 

مرحله انتقالي :

زعامت

 

هيأت امناء                                       گروه اقتصادي

 

انجمن علمي كودكان استثنايي

 

1- تعيين مكانيت

2- سازماندهي اعضاي دائمي انجمن و مستقر شدن در مكانيت

3- برنامه ريزي -آمادگي براي مرحله نهايي

 

زعامت

                            

هيئت امناء                               گروه اقتصادي

 

سازمان کودکان استثنایی

وزارت آموزش و پرورش                              زير نظرهيئت دولت

    سازمان بهزيستي

                              

ملاحظات :

2- مرحله مقدّماتي در زمان 15 روز انجام شود.

3- جلسات مركب از رياست هيئت، مديريت اقتصادي و مديريت كارشناسي 15 روز يكبار تشكيل گردد.

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده