گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 01 نزاجا(نخبگان)
دوره آموزشي دی ماه سال1395 در مركز آموزشي وظيفه 01 جمعاً به تعداد 310 نفر از دانشجويان وظیفه نخبه در مقاطع تحصيلي مختلف ( كارشناسي، كارشناسي ارشد، دکترا ) آموزش هيئت معارف جنگ را با هدف آشنايي نسل جوان با نقش ارتش ج.ا.ا در 8 سال دفاع مقدس برگزار گردید

با بكار گيري تعداد 15 نفر اساتيد متشكل از فرماندهان عالي جنگ و پيشكسوتان و كساني كه خود در صحنه هاي نبرد حضور فعال داشته اند با 26 ساعت نفر آموزش مربوطه را حول محور (تاريخچه تشكيل هيئت معارف جنگ، وضعيت ارتش در آغاز تهاجم عراق و درگیری با عوامل ضد انقلاب در مناطق کردستان ، سير جنگ در سال اول،دوم،سوم و چگونگي متوقف كردن دشمن و اجراي عمليات‌هاي محدود بر عليه متجاوز، آزاد سازي مناطق اشغالي و حملات آفندي وسيع و راهبردي عمليات مشترك ارتش و سپاه و نقش شهيد سپهبد علي صياد شيرازي در ايجاد وحدت و هماهنگي بين نيروهاي ارتش و سپاه و نيروهاي بسيجي،و تعقيب و تنبيه متجاوز، اشاره به برخي از عمليات‌هاي موفق و نا موفق برون مرزي، فشارهاي سياسي اقتصادي و نظامي بر ايران و پذيرش قطع نامه 598 و بحث مربوط به، عمليات مرصاد، نقش اطلاعات نظامی و نيروي هوايي و دريايي و هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي در 8 سال دفاع مقدس) در 26 ساعت طي نمودند. كه نمودار تعداد دانشجويان آموزش ديده به تفكيك هر مركز به انضمام نمودار تركيب دانشجويان دوره ديده بر اساس مقاطع تحصيلي وتعداد اساتيد به كار گرفته شده بر حسب ساعت نفر به تفكيك هر نيرو به شرح ذيل می باشد. 

لازم به ذكر است كه عكس مورد نياز و قابل بهره‌ برداري تقدیم میگردد.

مدير آموزش وظيفه معارف جنگ

 سرتيپ 2 احمد آرام

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده