سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
(16) استاد عشق1 استاد عشق و عارف روشن ضمیر ما سردار جانشکار و سترگ و دلیر بود در سرفرازی و به زلالی چو آبشار در اوج سربلندی خود سر به زیر بود

 

استاد عشق و عارف روشن ضمیر ما      سردار جانشکار و سترگ و دلیر بود

 

در سرفرازی و به زلالی چو آبشار      در اوج سربلندی خود سر به زیر بود

 

پشمینه پوش خانقه عشق بود و مهر       تنپوش خُلق و خوی وی امّا حریر بود

 

با روبهان بزدل بیگانه، در نبرد      نستوه و حمله آور و غرّنده شیر بود

 

معراج عاشقانۀ او سال شصت و پنج      روز دوشنبه بیست و سۀ ماه تیر بود

1365

پا نوشته ها:

برای شهید ماشاءالله  استاد مرتضی معروف به استاد.

 

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389، سوره مهر، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده