در کمین گل سرخ

بخش پنجم: جنگ سرنیزه و تشویق فرمانده لشکر ستوان علی صیاد شیرازی، بعد از یک مرخصی کوتاه، همراه هفده نفر...

نیروی هوایی در دفاع مقدس (10)

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقشی بسیار ارزشمند و فراموش نشدنی در دفاع مقدس هشت ساله ایفا نموده است....

سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی

(16) استاد عشق1 استاد عشق و عارف روشن ضمیر ما سردار جانشکار و سترگ و دلیر بود در سرفرازی و...

نبردهای صحنه عملیات غرب

بخش یکم: مقدمه مطلبی که در پی می آید و به صورت سلسله وار دنبال خواهد شد، بر گرفته از...

روایت تشکیل تیپ5 ابوالفضل(ع)

بخش دوم: گزینش افراد و مقدمات تشکیل تیپ - سرتیپ محمد حسن حبیبیان تیم منتخب گزینش افراد را از مراکز...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

شهادت در ميان آب و خون چند روزي بود كه از طرف لشكر مأموريت يافته بوديم تا محلي را براي...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 01 نزاجا(نخبگان)

دوره آموزشي دی ماه سال1395 در مركز آموزشي وظيفه 01 جمعاً به تعداد 310 نفر از دانشجويان وظیفه نخبه در...