سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
غزّه سنگ را بسته سگ را گشادند تیغ کین را به خون آب دادند در دهان سگ گله پنهان لقمه ای نا «مبارک» نهادند

(15) غزّه

سنگ را بسته سگ را گشادند

تیغ کین را به خون آب دادند

 

در دهان سگ گله پنهان

لقمه ای نا «مبارک» نهادند

 

در سه محور: زر و زور و تزویر

عامل مکر و ظلم و فسادند

 

زادگانِ زنا زادِ صهیون

توله های سگی دیو زادند

 

همچو گرگ گرسنه شب و روز

در میان غزالان فتادند

 

غنچه ها را همه سربریدند

نوگلان را همه رگ گشادند

 

لیک شیران صحرای غزّه

پیش آن گرگ ها ایستادند

                                                                                                                    

 

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389، سوره مهر، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده