خاطرات سال های نبرد شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 30 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله جلسه بسيار پر نعمت و پر بركتي بود. اينجاست كه انسان آثار حكمت الهي را حتي با معرفت كم درك مي كند كه چگونه خداوند بر اساس آن چيزهايي كه ما از آن كراهت داريم خيريت قرار مي دهد. اگر اين بنده حقير فرزند كند ذهني چون مرجان را نداشتم چگونه توفيق نيت خالص و همت جدي نسبت به رسيدگي به اوضاع كودكان استثنائي را پيدا مي كردم؟

يادداشت ويژه شماره 30

نتيجه جلسه پر بركت حضرت آيت الله امامي كاشاني

ساعت 0908 مورخه 4/ 8/67

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله جلسه بسيار پر نعمت و پر بركتي بود. اينجاست كه انسان آثار حكمت الهي را حتي با معرفت كم درك مي كند كه چگونه خداوند بر اساس آن چيزهايي كه ما از آن كراهت داريم خيريت قرار مي دهد. اگر اين بنده حقير فرزند كند ذهني چون مرجان را نداشتم چگونه توفيق نيت خالص و همت جدي نسبت به رسيدگي به اوضاع كودكان استثنائي را پيدا مي كردم؟

و همين طور براي سرور ارجمندم حضرت آيت الله امامي كاشاني در اين جلسه كه فقط بر محور كودكان استثنائي مذاكراتي به عمل آمد نكات زير از فرمايشات ايشان قابل ملاحظه مي باشد:

1ـ نكته مهم: كساني كه بايد براي اين بچّه ها اقدام كنند متأسّفانه نمي فهمند و بهايي قايل نيستند.

جاي تأسّف است كه يكي از همين مسئولين مي گفت:

فكر مي كنم بايد كار را براي بچه هايي انجام داد كه بعداً براي جامعه مفيد خواهند بود نه براي اينهايي كه سودي براي جامعه ندارند !!!

در حالي كه دفع شر از حيث منفعت مهم تر است. نه پزشك، نه وزير، نه نماينده مجلس … درك نمي كند.

( مشكل اساسي همين است و بس )

2ـ گزارشي از سفر اخير ايشان به آلمان تا وقتي كه به خارج رفتم بيشتر دلم براي اين گونه كودكان سوخت و بيشتر به فرزند (مونگل) خودم علاقمند شدم. يك نمونه از محلي را كه اين گونه كودكان در آن نگهداري مي شوند برايتان توضيح مي دهم:

ـ محل شبانه روزي بوده و محل استراحت و آموزش تفكيك شده اند.

ـ كلاس هاي مختلفي دارند و در كلاس اوّل فقط تشخيص رنگ مي دهند.

ـ در نهايت مدرسه كارگاه هاي هنري و بخش كشاورزي را براي تعليم كار و حرفه مجهّز كرده است.

ـ راهنمايش آقاي دكتر عسكرفر بود كه فرزندش در همان جاست خودش متخصّص قلب است و به خاطر همين فرزند به هامبورگ ( آلمان) رفته است.

ـ تمام اين تشكيلات براي 50 نفر كودك تأسيس شده است.

ـ در هر كلاس هفت كودك با سه مربي سازمان يافته است.

ـ پرفسور  ووندريش كه دو فرزندش استثنائي هستند، موفّق به كشف آمپول تقويتي سلول ها شده است.

ـ پرفسور فوق و پرفسور ورمن و يك پرفسور ديگر اعلام  آمادگي كرده اند كه حاضرند به ايران بيايند تا همانند آن تأسيسات را داير نمايند.

ـ پرفسور ورمن در پاسخ به آقاي امامي كه اصرار به دادن پول معاينه داشته است گفت: اينها فرزندان خدا هستند، ما از فرزندان خدا پول نمي‌گيريم.

پيشنهاد دكتر پيراينده معاون دانشگاه اسلامي:

اين دانشگاه آمادگي داردكه مسئوليت اين گونه مدارس را بپذيرد.

ـ بخش خصوصي اگر آماده اجراي چنين مأموريتي گردد خلاف قانون نيست.

ـ حاضريم مشكلات قانوني موضوع را از بين ببريم.

ـ از اين مراكز به عنوان مراكز كار ورزي مي توان استفاده نمود.

3ـ در قلهك تشكيلات بهتري است كه شبانه روزي بوده به هزينه يك نفر بازاري به نام بابايي زير نظر پزشكان روانشناسي كه رايگان كار مي كنند اداره مي شود.

( دكتر عشايري، دكتر قاسمي و …  پنج نفر)

ـ ساختمان واگذاري مربوط به بنياد مستضعفان مي باشد.

ـ 100 نفر بچه در آنجاست.

4ـ با توجّه به مسايل گفته شد نظر نهايي اين جانب اين است كه: الف – لزوم يك تشكيلات را ضروري مي بينم.

ب – انتظار اقدام دولت را نداريم آنها نمي دانند و اگر هم بدانند، نمي توانند.

پ  ـ در عين حال بايستي دولت را در رابطه انجام هر اقدامي قرار داده (به ويژه آموزش و پرورش)‌

ت ـ سه گروه: پزشكي، برنامه ريزي و مالي  بايستي در پايه گزاري تشكيلات مورد نظر سازمان يابند.

ملاحظات: تشكيلات اگر مردمي باشد بهتر است.

اجمالاً تشكيلات لازم است سميناري در ماه آينده از طرف مدرسه قلهك پيش بيني شده كه بايستي در آن شركت نمود.

ـ اينجانب براي اقدامات وسيع و يا اينكه بر محور كار قرار گيرند در ضيق وقت مي باشم ولي آماده ام به صورت جانبي هر گونه همكاري ايشان كنيم.

ـ راجع به جلسه پيرامون «بنية دفاعي» آمادگي داريم كه از قبل وقت گرفته شود.

 

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده