سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
شهیدان لالۀ باغ بهشتند شهیدان لالۀ باغ بهشتند به خون، خَطِّ سرافرازی نوشتند الا ای قمری گلگون پرِ عشق پریده سوی بالا، با پرِ عشق

شهیدان لالۀ باغ بهشتند

 

شهیدان لالۀ باغ بهشتند

به خون، خَطِّ سرافرازی نوشتند

 

الا ای قمری گلگون پرِ عشق

پریده سوی بالا، با پرِ عشق

 

در آن سوی جهان ما چه دیدی

کز اینجا رفتی و آن سو پریدی؟

 

تو در دشتِ وفاداری گلِ خون

کنارِ جوی رادی، بید مجنون

 

تو آهنگ خلوص، آغاز کردی

تو مشتِ ما دورویان باز کردی

 

نشان دادی که مرد از جان نترسد

دلیر از پهنۀ میدان، نترسد

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده