نگاهی اجمالی به عملیات کربلای 6
مقدمه چگونگی نام گذاری عملیات های انجام شده توسط ایران به قبل از انجام عملیات طریق القدس در منطقه بستان برمی گردد که بعد از پیشنهاد طرح های عملیاتی ولی الله توسط لشکر16زرهی، در جلسه ای با حضور شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، شهید باقری پیشنهاد نام گذاری کربلای1 الی کربلای12 برای رسیدن به کربلا را می دهدکه مورد پذیرش قرار می گیرد. به همین دلیل، عملیات طریق القدس در طرح های عملیاتی؛ کربلای1 فتح المبین؛ کربلای2، بیت المقدس؛ کربلای3 و عملیات رمضان؛ طرح عملیاتی کربلا 4 تعین می گردد.

ولی به دنبال انجام عملیات های مستقل، سپاه پاسداران سلسله عملیات های خود را به نام کربلا ادامه می دهد وعملیات کربلای4 را در منطقه شلمچه طرح ریزی و اجرا می کند. هم زمان با اجرای عملیات کربلای5 توسط نیروی زمینی ارتش در منطقه غرب و جبهه نفت شهر طرح ریزی شده و با پیش بینی های بعمل آمده اقدامات وسیع صورت می پذیرد، تا بلافاصله بعد از موفقیت یگان های سپاه در عملیات کربلای4، در منطقه نفت شهر عملیات کربلای5  اجراء گردد و به این ترتیب از موفقیت منطقه جنوب حمایت شود، ولی عملیات کربلای4 به دلیل کشف عملیات متوقف شده و به همین دلیل عملیات کربلای5 در غرب نیز اجرا نمی گردد.

اصرار سپاه پاسداران برای تداوم عملیات در منطقه شلمچه منجر به اجرای عملیات دیگری به نام کربلای5 در تاریخ 19/10/1365 می شود و با توجه موفقیت های به دست آمده، ضرورتاً عملیات طرحریزی شده  نیروی زمینی ارتش به نام کربلای6 و رمز یا زهرا(س) در منطقه نفت شهر در حالی صورت می پذیرد که عراقی ها به اجرای عملیات پی برده و دشمن با به اسارت در آوردن و یا شهید نمودن عناصر دسته های شناسایی و گردان های شهادت مانند به شهادت رساندن سر لشکر شهید ابوالفضل شبان فرمانده یگان شهادت لشگر77  ثامن الائمه(ع) فرصت کلی جهت ترمیم موانع و مسدود نمودن محورهای نفوذی را پیدا می کند. عملیات کربلای6 بدون هیچ گونه غافلگیری و الزاماً جهت پشتیبانی از عملیات کربلای5، اجراء گردید.

عملیات کربلای6 در روز23 دی ماه سال1365 ، با رمز یا فاطمه الزهراء‌ (س) در منطقه عمومی سومار

( به وسعت تقریبی100 کیلومتر مربع) آغاز شد.

اهداف عملیات

عملیات کربلای6 در24 دی ماه1365 توسط نیروی زمینی ارتش انجام شد. هدف از این عملیات پیشگیری از انتقال سریع نیروهای دفاعی عراق به سمت بصره بود که عملیات کربلای5 در آنجا جریان داشت.

از اهداف اصلی این عملیات، آزادسازی نفت شهر و ارتفاعات مرزی در این منطقه بود که با توجه به آگاهی یگانهای عراقی از این حمله و از بین رفتن غافلگیری، توفیق چندانی حاصل نشد. اما از آنجایی که مشغول کردن نیروهای دشمن در این منطقه یکی از اهداف مهم این عملیات به شمار می رفت، نیروهای ارتش در چندین مرحله و با تغییر آرایش پی در پی، به مواضع دشمن بعثی حمله برده و آنها را در مواضع خود زمین گیر کردند، در نتیجه لشکرهای16و17 زرهی و22 پیادۀ عراق نتوانستند جهت تقویت یگان های درگیر جنوب(منطقۀ عملیاتی کربلا5)، خود را به آن منطقه برسانند.
از جمله یگان هائی که در مرحلۀ پایانی این عملیات وارد عمل شد، لشکر58  ذوالفقار بود که تلاش گسترده ای را برای درگیر کردن نیروهای دشمن و انهدام آنان به کار بست و نیروهای تکاور زبدۀ این لشکر، شجاعت و رشادت بی نظیری از خود به نمایش گذاشتند.
در عملیات کربلای6  رزمندگان نیروی زمینی ارتش رشادت های زیادی نشان دادند و شهدای زیادی را تقدیم کردند. حماسه های جاوید و به یاد ماندنی از افسران رشید ارتش اسلام به ویژه رشادت های شهید علی اکبر گندمی، ابوالفضل شبان و علی یادگاری بر روی تپه آنتن ( سومار) فراموش نشدنی است.در این عملیات، ارتفاعات249و241و289و306و267و294و286و325و295و265و252و277 در شمال شرقي نفت شهر و پل‌هاي ارتباطي منطقه رودخانه كنگاگوش آزاد شد.

طراحی عملیات

در مرحلۀ اول عملیات کربلای6، لشکر84پیاده، تیپ 55 هوابرد و لشکر77 پیاده، مسئولیت اجرای تک را بر عهده داشتند و لشکر21 حمزه در احتیاط قرارگاه غرب (قرارگاه هدایت کنندۀ عملیات) بود. هوانیروز هم با بکار گیری 9 فروند بالگرد و انجام110 ساعت پرواز، 580 مجروح را تخلیه، 285 نفر از رزمندگان را هلی برن و10تن مهمات و تدارکات را حمل کردند.

طرح عملیاتی لشکر77

مرحله یکم:

تیپ3 پیاده به راست به منظور تصرف ارتفاع شتر مل و تیپ4 زرهی به چب به منظور تصرف تپه سخره و تامین خط پیروزی. در این مرحله تیپ1 پیاده احتیاط می باشد.

مرحله دوم:

ادامه تک با دو تیپ در خط، تیپ3 پیاده به راست به منظور تصرف خط تبوک در مرز و تیپ1 پیاده به چپ به منظور تصرف نفت شهر و ادامه تک تا تصرف خط تبوک در مرز. در این مرحله تیپ4 زرهی، احتیاط لشکر می باشد

کلیات اقدامات لشکر77 پیاده:

1- دریافت مأموریت

2- سازماندهی دسته های شناسایی

3- انتخاب یگان

4- تهیه طرح مقدماتی

5-  شناسایی ها

6- حرکت به منطقه عملیاتی غرب

یگان های شرکت کننده خودی و دشمن

یگان های خودی:

لشگر84 پیاده خرم اباد

لشگر21 حمزه

لشگر77 خراسان

لشگر58 ذوالفقار(احتیاط)

لشگر88 زرهی کرمانشاه

تیپ55 شیراز(احتیاط)

هوانیروز

نیروی هوایی

یگان های دشمن:

شامل عناصری از سپاه 1و2و11 تیپ احتیاط از کل ارتش عراق

1- لشگر16زرهی

2- لشگر17زرهی

3- لشگر22 پیاده

روند اجرای عملیات

روز اول عملیات:23/10/1359

در ساعت 22:50 عملیات کربلای6 با رمز یا زهرا با شرکت لشگرهای نزاجا به منظور انهدام نیروهای دشمن آغاز گردید .

یگان ها پس از رودخانه کنگاوش، موانع و استحکامات زیاد از پیش تعیین شده را تصرف کردند، ولی تعدادی از یگان ها به علت صعب العبور بودن مسیر های تعیین شده و عمق زیاد موانع طبیعی و مصنوعی و وضعیت نامناسب زمین و آتش شدید و پاتک های پیاپی دشمن در مواضع اولیه به پدافند مشغول شدند. در عملیات فوق به سه گردان از تیپ108 و تیپ606 به میزان50 درصد تا80 درصد آسیب وارد گردید و سه انبار مهمات و  تعدادی تانک و خودرو های آن منهدم گردیدند.

روز دوم عملیات:24/10/1359

در ساعت00:40 با تک نیرو های خودی در منطقه سومار که از شب گذشته آغاز شده بود، نیروهای خودی

از رودخانه کنگاگوش عبور نموده و ارتفاعات 243، 489،و532  (کله قندی) را تصرف نمودند.

در شمال منطقه نبرد، نیروهای ما از ارتفاع شترمل عبور و روی ارتفاع210 مستقر شدند.

دشمن با اعزام سه سریال ستون خودرویی نیروهای خود را در این جبهه تقویت نمود.

در ساعت 04:00 ،08:23، و 08:30 هواپیماهای دشمن مناطق سر پل ذهاب، کوری کهرک و بر آفتاب را بمباران نمودند.

روز سوم عملیات: 25/10/1359

نیرو های دشمن در ساعت02:55اقدام به پیشروی به ارتفاع مهم402 در منطقه سان واپا نمود که بر اثر آتش سنگین رزمندگان ما در ساعت 03:35 با تحمل تلفات و ضایعات مجبور به عقب نشینی گردید (ارتفاع  402 را در عملیات مسلم ابن عقیل رزمندگان ما تصرف کرده بودند). در ساعت08:50، 1000، 1025 تعداد پنج تا هشت فروند هواپیمای دشمن مواضع نیروهای خودی و قرارگاه یکی از یگان های منطقه عملیاتی سومار را بمباران نمودند.

از ساعت13:30 تا 13:25 تعداد12 فروند هواپیمای دشمن در چهار سورتی پرواز، نقاط آمادی یگان ها را در سومار بمباران نمودند.

روز چهارم عملیات:26/10/1365

تبادل آتش در منطقه کربلای6  به شدت ادامه داشت، یک فروند هواپیمای دشمن اقدام به پرتاب یک عدد بالن با حجم دو متر مکعب نمود. (بالن به منظور عملیات هواشناسی به کار می رود و احتمالاً دشمن قصد داشت در این روز از بمب های شیمیایی استفاده نماید). در ساعت 08:05، 08:30، 16:48، 16:50، 17:00، جمعا 33 فروند هواپیمایی دشمن  مواضع و نقاط آمادی یگان های خودی را بمباران نمودند.

شماری از هواپیماهای دشمن  در ساعات مختلف به حریم مناطق مرزی قصر شیرین ، مهران، گیلان غرب و پاوه تجاوز نمودند. در ساعت15:00 دشمن با اجرای آتش تهیه از منطقه شترمل مبادرت به پاتک نمود که با مقاومت و اجرای آتش نیروهای خودی پاتک دشمن دفع و تعدادی از نفرات عراقی کشته  و یا مجروح شدند وتعدادی تانک آنان نیز منهدم و یک فروند بالگرد آنان سرنگون شد.

نتایج عملیات

1- درگیر نمودن16 تیپ احتیاط ارتش عراق علاوه بر یگان های در خط پدافندی.

2- جلوگیری از جابجایی نیروها از منطقه غرب به جنوب وتسهیل در اجرای عملیات کربلای6.

3- آزاد سازی بیش از40 کیلومتر از خاک کشور.

4- حدود11 تیپ عراقی در منطقه درگیر شده وضمن متحمل شدن20 الی80 درصد انهدام از انتقال آنها به منطقه جنوب جلوگیری به عمل آمد.

5- انهدام نیروها و وسایل وتجهیزات دشمن به شرح ذیل:

الف- سقوط13 فروند هواپیمای متجاوز.

ب- سقوط سه فروند بالگرد  متجاوز.

پ- انهدام تیپ108 به میزان80  درصد.

ت- انهدام تیپ606 به میزان40 درصد.

ث- انهدام تیپ1 لشکر2 به میزان20 درصد.

ج- انهدام یک گردان از تیپ80 به میزان80 درصد.

چ- انهدام یک گردان کماندویی لشکر16 به میزان20 درصد.

ح- انهدام یک گردان از تیپ2 به میزان20 درصد.

خ- انهدام یک گردان تانک به میزان40 درصد.

چکیده و نتیجه گیری

در اجرای اوامر صادره از قرارگاه خاتم الانبیاء، قرارگاه عملیاتی غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مأموریت یافت؛ ضمن پدافند در مناطق استحفاضی از ساعت22:30 مورخه 23/10/1365 در منطقه عملیاتی نفت شهر و سومار تک گسترده ای را با نام کربلای6 و با رمز مقدس یا زهرا (س) ادرکنی با یگان هایی از لشگر 21-77-84-88 به منظور آزاد نمودن مناطق اشغالی، انهدام نیروهای دشمن و ضربه زدن به ماشین جنگی دشمن، ارتفاعات402 ، سلمان کشته،  نفت شهر و نفت خانه عراق را تصرف و خط تبوک را تامین و در امتداد ان پدافند نموده و آماده می شود تک را تا عمق خاک عراق ادامه دهد، ضمنأ تیپ55 هوابرد، لشگر 58 و لشگر81 در احتیاط بوده (جمعأ40 گردان مانوری و13گردان توپخانه) ومهندسی و پشتیبانی خدمات رزمی عملیات را پشتیبانی می نمودند که این عملیات پس از چندین روز نبرد بی امان و مقابله با شش پاتک سنگین دشمن و وارد آوردن ضربات کوبنده به نیروهای رژیم بعثی عراق و… در تاریخ 12/11/1365 خاتمه یافت. پس از اجرای عملیات کربلای4 بعلت تبلیغات جهانی در مورد اینکه عملیات در جنوب فریبنده بوده و تک اصلی ایران توسط ارتش در منطقه سومار- نفت شهر بزودی آغاز خواهد شد و همچنین جا به جایی یگان ها، باعث کشف عملیات گردیده  و دشمن با افزایش امکانات و استحکامات  و تقویت مواضع و موانع، به پای کار آوردن نیروهای احتیاط، خود را جهت مقابله با رزمندگان اسلام آماده نموده و هم زمان با اجرای بمباران های مداوم در مناطق عملیاتی و کاربرد سلاح های شیمیای و همچنین  بمباران های مداوم  پشت جبهه، تلاش  وسیع خود را  جهت از هم پاشیدن  سازمان رزمی یگان های تک ور و مختل نمودن سیستم تدارکاتی بعمل آورد.

تهیه کننده: گروهبان یکم وظیفه وحید حقی

منابع:

عملیات کربلای 6، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، معاونت پژوهش

اطلس نبرد های ماندگار، سرهنگ جعفری، مجتبی، سوره سبز، تهران، چاپ سی و پنجم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده