سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
(12) شهید نیشابور یاد بادا شهر نیشابور، شهر عاشقان کز دَمِ صبحش، صبا، بوی وفا می آورد بامدادش را که در آفاق عالم شهره است هیچ دانی شهرت خود، از کجا می آورد؟

شب ستیزان بس که بسیارند در این شهر عشق

هر که با خود بامدادانی جدا می آورد

 

ای خوشا پیک نسیمش، کز دل هر بامداد

سوی جان ما، پیامی آشنا می آورد:

 

گه ز مقتول مغول، عطّار می گوید سخن

وان شهید عشق را در چشم ما می آورد

 

گاه گوید شرح احوال شهیدان دگر

وندرین ره، ارمغان، بی انتها می آورد

 

زان میان هرگاه گوید نام پاک عابدی

از سر خاکش صبا بوی خدا می آورد1

1361

 

پا نوشته ها:

به یاد شهید سید احمد عابدی نیشابوری

 

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389، سوره مهر، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده