سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
شهر شهید ما، هویزه برخیز و با من شرح این غمنامه بنویس با خشم و خون و بی نیازِ خامه بنویس بنویس این جغرافیای عشق و شور است تاریخ ایمان است و منشور غرور است

 

شهر شهید ما، هویزه

 

برخیز و با من شرح این غمنامه بنویس

با خشم و خون و بی نیازِ خامه بنویس

 

بنویس این جغرافیای عشق و شور است

تاریخ ایمان است و منشور غرور است

 

 

برخیز و با من شرح این غمنامه بنویس

با خشم و خون و بی نیازِ خامه بنویس

 

بنویس این جغرافیای عشق و شور است

تاریخ ایمان است و منشور غرور است

 

این شهرِ صد غمنامۀ در خاک خفته است

گنج هزاران آرزو، در آن نهفته ست

 

بنویس: اینجا نیز دریا بار خون شد

اینجا هویزه بود و پامال جنون شد

 

بنویس: اینجا شهر مهر و آشناییست

اینجا جنوب عشق و مرز با وفاییست

 

بنویس تا آیندگان آن را بخوانند

تاریخ ها، اشکی به خاکش برفشانند

 

اینجا فلسطینی دگر، «قدسی» دگر شد

پامال کفر و کین خصمی خیره سر شد

 

دشمن گریزان بود و شهر ما، بیازُرد

بی آبرویی، آبروی خویشتن برد!

 

خصمی زبون، خصمی جبان، خصمی فراری

کفری مجسّم، عمق ناپرهیزگاری

 

بنویس اینجا کوچه ها، از خون وضو داشت

نزد خدا این خاک بسیار آبرو داشت

 

ما مرزبان بودیم و اینجا، مرز دل بود

پیوندمان اینجا، نه تنها آب و گل بود؛

 

پیوندمان اسلام و قرآن بود، دین بود

آری برادر، این چنین بود، این چنین بود

 

ما از تبار پاک هابیل زمانیم

امروز می جنگیم تا، فردا بمانیم

 

دیروز ما دروازه ها را خود گشودیم

در «قادسیه» فاتحان، ما خویش بودیم

بیگانه آنجا آشنا و خانگی بود

بگشودن دروازه ها، فرزانگی بود

 

آنجا ز کفر خانگی در رنج بودیم

حق آمد و ما خود به رویش در گشودیم

 

آن روز اسلام از ره آمد، تیغ در دست

زنجیرهای رنجمان، از پای بگسست

 

امروز شمشیر پیمبر در کف ماست

پیکار ما با مشرکان، با بولهب هاست

 

هرگز نه بستیزد چنین با شهر، صدّام

این جنگ، جنگ کفر صدّام است و اسلام

 

زنجیرۀ تاریخی این جنگ دور است

بیچاره دشمن کی تواند دید، کور است:

 

یک روز آتش بود و نمرودی برافروخت

می خواست ابراهیم سوزد، خویشتن سوخت

 

روز دگر فرعون با موسی در آویخت

حق در هلاکش آب دریا را برانگیخت

یک روز هم دیوانه ای با فیل آمد

او را هم از سوی خدا، سِجّیل آمد

***

شهر شهید ما هویزه! باز برخیز!

برخیز و دوشادوش ما با دشمن آویز!

1360

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389، سوره مهر، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده