یادداشت های ویژه شهید صیاد شیرازی
يادداشت فكري نسبت به مدارس استثنائي شماره 26 بسم الله الرحمن الرحيم 1ـ بخشي از موارد مهم راهنمايي آقاي دكتر افروز: ـ انجمن علمي كودكان استثنائي تشكيل شده است و ارتباط بين المللي با انجمن هاي جهاني دارد. ـ نقش تشخيص در ايجاد انگيزه بين اين گونه كودكان خيلي مهم است.

مورخه 24/7/77 

بسم الله الرحمن الرحيم

1ـ بخشي از موارد مهم راهنمايي آقاي دكتر افروز:

ـ انجمن علمي كودكان استثنائي تشكيل شده است و ارتباط بين المللي با  انجمن هاي جهاني دارد.

ـ نقش تشخيص در ايجاد انگيزه بين اين گونه كودكان خيلي مهم است.

ـ سفارش كرده اند كه اگر به هنگام كار روي كودكان استثنايي وضو نداشته باشيد باخته ايد.(احسنت)

ـ در تفسير الميزان جلد نهم صفحه 96 مرحوم آيت الله علامه طباطبايي آورده اند كه بالاترين درجه استضعاف، استضعاف ذاتي و اين ها همين كودكان استثنائي هستند و آنان را به عنوان بهشتيان روي زمين معرّفي كرده اند. 

ـ مادران (والدين) دو احساس نسبت به اين گونه فرزندان خود دارند:

احساس حمايت  ـ  احساس طرد

ـ نبايستي از كشورهاي خوب دنيا نسبت به رسيدگي به اين گونه كودكان عقب بيافتيم هيچ دليلي ندارد.

2ـ مشكلات در اجرا:

ـ ابزار testing  نبوده است كه از سال59 كار شده انشاء الله نزديك به بهره گيري است.

« ………… test  »

ـ تست مورد نظر از 18 ماهگي تا 9 سالگي قابل استفاده است.

ـ آموزش و پرورش ناهماهنگي زيادي دارد.

ـ ايشان به عنوان مشاور و وزير نيز هستند.

ـ سازمان واحدي بايستي كليه امور كودكان استثنائي را بر عهده بگيرد. (همانند دنيا)

ـ پدر و مادر آموزش مي خواهند.

ـ سازمان بهزيستي و آموزش و پرورش تداخل مسئوليت نكنند.

ـ مدير كل اداره كودكان استثنائي، …………

ـ فارغ التحصيلان رشته كودكان استثنائي استخدام مي شوند.

ـ اخيراً  اولويت هايي براي استخدام متخصّصين فوق قائل شده اند.

ـ رسمي شدن فارغ التحصيلان در مدرسه از مهم ترين قسمت ها است.

(هر ساله 300 فارغ التحصيل ليسانس داريم كه اغلب زن هستند)

ـ برنامه جامعي براي كودكان استثنائي نيست.

ـ حداكثر 30 الي 40 دقيقه مدّت تمركز فكري مورد نظر كودكان.

ـ ايجاد كفايت هاي شخصيتي، حرفه اي، اجتماعي از اهداف ماست.

ـ در دنيا منگول و رفتاري …………… مي گردد.

كساني كه مؤثّرند در رسيدگي به نارسايي:

ـ  آقاي ميكايلي، دكتر حداد، آقاي حيدري و دكتر نجفي.

ـ سازمان هاي هيأت امناء كودكان استثنائي از اقدامات بسيار مناسب است.

ـ بايستي سازمان كودكان استثنائي به صورت مستقل زير نظر آموزش و پرورش ايجاد گردد.

ـ بودجه مستقل و مناسبي را بايستي به اين سازمان بدهد.

ـ با ايجاد وقت قبلي در شوراي … آموزش و پرورش …. خدمت براي بيان نظريات.

 

ترتيب توالي كارها:       

1ـ ملاقات با آقاي ميكائيلي آقاي دكتر حداد و در صورت لزوم با وزير آموزش و پروش.

2ـ درخواست وقت در جلسه شوراي … وزارتخانه.

3ـ تعيين تركيب جلسه در شورا (غير ……):

آيت ا امامي كاشاني

 

نكات مهم پي گيري:

1ـ تشكيل هيأت امناي كودكان استثنائي در سطح كشور

2ـ تأسيس سازمان كودكان استثنائي كشور

 (مستقل تحت مسئوليت شركت گل پسند 288477 يا230550، 230501).

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده