بررسی عملکردپدافند هوایی در دفاع از خارک در سالهای جنگ تحمیلی – سرگرد رضا جهانفر
پدافند هوایی ایران با استفاده از تجهیزات راداری و موشکی و توپخانه ضدهوایی و بهرهگیری از هواپیماهای رهگیر طرح پدافندی در تعامل کامل با پدافند هوایی سایر سازمانهای نظامی از جمله نیروی دریایی، موفق به ایجاد پوشش امن برای خارک در برابر هواگردهای عراقی شد. ایجاد این پوشش امن در بسیاری مواقع برای مردم ایران ناشناخته بود و فقط هر ازگاهی، از تریبونهای رسمی اعلام میشد. به عنوان مثال امام جمعه وقت خارک در زمان جنگ تحمیلی در نماز جمعه از مشاهدات خود در خصوص ساقط نمودن موشک زمین به زمین عراقی توسط پدافند هوایی ارتش سخن گف خارک تا پایان جنگ تحمیلی 2834 نوبت مورد هجوم هوایی و موشکی واقع شد ولی عملکرد دفاع هوایی کشورمان منجر به ناکارآمدی بمبارانهای بعثیها شد

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید .

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده