سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
آن سیاووشان آه آن هشیار مستان زین شبستان چون شدند آن قدح نوشانِ غم، آن می پرستان چون شدند؟

 

گیوهای گُردِ میدان جوانمردی و عشق

زال های زر، تهمتن های دستان، چون شدند؟

 

وانهادند این سیه خرگاه با کاووس ها

آن سیاووشان بزم زابلستان چون شدند؟

 

طوطیان دست آموز حرم بانوی مهر

تا درونِ سرسرای شکّرستان چون شدند؟

 

سرخ پوشان شقایقزار داغستان عشق

زین خراب آباد غم، سوی گلستان چون شدند؟

 

1365

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389،سوره مهر،تهران

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده