یادداشت های ویژه شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 24 بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه - هرگاه كه صحنه اي در زندگي ما پديد مي آيد و در آن صفا و صميميّت رخت بر مي بندد و جاي خود را به رد و بدل كردن كلمات و جملات ركيك مي دهد واقعاً انسان احساس حقارت و پستي مي كند، در حالي كه مشتاق رشد و پرورش فرزندان خود هستم ليكن خود محيط تربيتي جگرگوشه گان خود را آلوده مي سازيم. از خداوند متعال بايستي طلب استغفار كنيم.

محاسبه ويژه- ساعت2130  مورخه 8/7/67

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه – هرگاه كه صحنه اي در زندگي ما پديد مي آيد و در آن صفا و صميميّت رخت بر مي بندد و جاي خود را به رد و بدل كردن كلمات و جملات ركيك مي دهد واقعاً انسان احساس حقارت و پستي  مي كند، در حالي كه مشتاق رشد و پرورش فرزندان خود هستم ليكن خود محيط تربيتي جگرگوشه گان خود را آلوده مي سازيم. از خداوند متعال بايستي طلب استغفار كنيم.

شرح مطلب – در روزي كه گذشت هم توفيقات مثبت داشتم كه چون لطف و رحمت الهي است و منشاء همه خيرات را از او مي دانيم از آن نام نمي بريم و تقديم پيشگاه الهي مي نمايم.

و اما قضاياي منفي !!…

اختلال در نماز صبح، اختلال در مطالعه كه بايستي

عدم حضور خانواده در مراسم شهيد آبشاسنان .

خداوندا در شرايط موجود در پيشگاه مقدّست مسئلت مي نمايم كه طلب استغفار نماييم و تو پذيراي حال ما باشي.

آمين يارب العالمين

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده