پرسش و پاسخ هفته
آمار حضور رزمندگان در جبهه ها و تعداد شهدا و مجروحین را بفرمایید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

بر اساس مدارک و سوابق موجود در طول هشت سال دفاع مقدس 2میلیون و 500هزار سرباز وظیفه به جبهه ها اعزام شده اند که متوسط حضورشان در جبهه ها 20 ماه می باشد و در طی همین مدت 217هزار نفر نیروهای پایور ارتش با متوسط 50 ماه در جبهه ها حضور داشته اند.
ملاحظه می شود که در طول هشت سال دفاع مقدس بیش از 2میلیون و 700هزار نفر ارتشی از کارکنان وظیفه و کادر در جبهه ها حضور داشته اند. البته این حضور به غیر از حضور نیروهای ارتش در کردستان، گنبد و مبارزه با خلق عرب بود. یگان هایی مثل لشکر28 کردستان، لشکر64 ارومیه، لشکر81کرمانشاه و همچنین واحدهایی از لشکر21حمزه، لشکر16قزوین، لشکر77 خراسان، تیپ55 هوابرد، تیپ65 نیرومخصوص قبل از شروع جنگ تحمیلی درگیر با ضدانقلاب بودند.
از حضور این تعداد نیروی ارتشی در جبهه ها 38هزار نفر سرباز وظیفه به شهادت رسیده اند و 10هزار نفر پایور که جمعاً نزدیک به 48هزار شهید ارتش را تشکیل داده-اند.
باتوجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده در قرن بیستم که به قرن دموکراسی، قرن دانش، قرن اطلاعات و… معروف شده است، 318 جنگ، شورش و درگیری مسلحانه ازجمله جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ کره، جنگ ویتنام و… رخ داده است که به طور متوسط سالی سه مورد می باشد و در این جنگ ها و درگیری ها بیش از 250میلیون نفر تلفات نیروی انسانی بوده است.

منبع:سایه های نور، عباس تقیان پور، هیئت معارف جنگ شهیت صیاد شیرازی، 1393، صفحه  46

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده