سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
صدای کبک دری همین کنار، دلم زیرِ بوتۀ گَوَن است کمی فراتر از آن جا که شاخۀ جَگَن است

 

من و بنفشۀ کوهی، نگارِ همدیگریم

دلِ یگانۀ ما گرچه در دو پیرهن است

 

صدای هِقهِقِ کبک دری ست قهقهه نیست

که سوگوار شقایق، شهید بی کفن است

 

غروب، دیر ولی می رسد به خانه، کلاغ

تمام دغدغۀ او، چو من همین وطن است

 

تو دل سپار به صحرا و هر چه خواهی پرس

که بی شمار دهد پاسخی که بی سخن است

 

هزار سالِ دگر هم چو بگذری زینجا

اگر زکوه بر آید صدا، صدای من است

 

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389،سوره مهر،تهران

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده