یادداشت های ویژه شهید صیاد شیرازی
يادداشت ویژه شماره 22 بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله جلسه با حوصله اي بود كه حدود نيم ساعت به طول انجاميد و نكات زير از جانب ايشان مطرح گرديد: *راجع به جبهه ها تعدادي از يگان هاي سپاه هم اكنون در غرب به سر مي برند.

نتيجه جلسه با آقاي هاشمي – مورخه 26/6/67

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله جلسه با حوصله اي بود كه حدود نيم ساعت به طول انجاميد و نكات زير از جانب ايشان مطرح گرديد:

*راجع به جبهه ها تعدادي از يگان هاي سپاه هم اكنون در غرب به سر مي برند.

– راه حل پيشنهادي ما اثري در دفاع منطقي ندارد.

*راجع به پيشنهاد جديد طراحي:

ما دو گروه كار داريم كه يكي در ستاد فرماندهي كل و ديگري براي فرماندهي دارند كار مي كنند و هر دوي آنها معترضند كه چرا كار تمركزي نمي شود.

– آقاي نوري دو ماه ديرتر موضوع را شروع كردند.

– ديگر صحيح نيست كه گروه سومي درست كنيم شما بدون آن كه من بگويم خودتان هميشه اين اقدامات را انجام مي داديد ادامه بدهيد.

سؤال: آيا نمي شود كه به صورت غير علني كار كنيم و سپس خصوصي حضورتان ارائه دهيم؟

– چرا ، خصوصي فقط خودتان بياييد ارائه دهيد.

 سؤال: چه راهنمايي جديدي براي طرحريزي داريد؟

 پاسخ:

– حضور حضرت امام پيرامون ارتش و سپاه بيان گرديد ايشان نظر موافقي به ادغام نداشتند.

– البته ما هنوز به يك نظر  محكمي نرسيده ايم كه بيشتر با امام بحث كنيم.

– شما برويد همه جانبه فكر كنيد.

– هنوز به طرحي كه مسئله را حل كند نرسيده ايم «اين جمله چند بار تكرار گرديد».

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده