سروده های دفاع مقدس
خواب ارغوانی، عنوان مجموعه سروده ای از استاد علی موسوی گرما رودی، شاعر گران مایه عصر انقلاب اسلامی است. استاد، درمقدمه این مجموعه کتاب را این گونه معرفی کرده است: شعرهای این مجموعه سه بخش است: -یک بخش، گزیده ای از شعرهای پیش از انقلاب است که در ایاٌم مبارزه با رژیم (چه پیش از زندان ساواک و چه در زندان و چه در دوران شکل گیری انقلاب) سروده شده اند. اغلب از تاریخ سرایش پی به زمان آنها می توان برد. -بخش دیگر، شعرهای مربوط به شهداست. خواه شهدای دوران شکل گیری انقلاب یا شهدای بعد از انقلاب و خواه شهدای دفاع مقدس یا شهدای محراب و امثال آنان.

-بخش آخر، شعرهایی است که به خود جنگ و دفاع مقدس مستقیم تر پرداخته اند.

والبته هر سه نوع، شعر «دفاع مقدس» است.

یادکرد آخر این که: شعر ها بر اساس نوع «قالب» تنظیم یافت تا از نوعی نظم برخوردار باشند، یعنی همۀ شعرهای آزاد، در یک جا و همۀ نیمایی ها در یک جا و … خلاصه شعرهای هر قالب در بخش خود آورده شده اند.

 و باقی بقایتان، گرما رودی

در این قسمت اولین سروده مجموعه فوق تقدیم می گردد:

 

باغ رنگ

باغ از جلای رنگ پر از شور و جوش بود

فریاد رنگ ها همگی بی خروش بود

گویی تمام آن چه شنیدم ز رنگ ها

دیدار صوت بود که با چشم گوش بود

گلچرخ در میان شهیدان باغ هم

فریاد بود گرچه به ظاهر خموش بود

دیدم که همصدای شقایق تمام عمر

فریاد ناشنیدۀ من هم خموش بود

دیدم که سینه سرخ هم ازروی همدلی

چون لاله های خفته به خون سرخپوش بود

در عشق، پیر میکدۀ شعر، حافظ است

هر کس گرفت ساغر از آن پیر، نوش بود

فریاد تاک، در می گلگون نهفته اند

این نکته از نصایح آن می فروش بود

برشانه های کوه چو هر لاله بر دمید

تابوت یک شهید مرا روی دوش بود

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389،سوره مهر،تهران

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده