یادداشت های ویژه شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 21 بسم الله الرحمن الرحيم اين جلسه كه با شركت برادران مرتضي رضائي، فضائلي، شمشيري صالحي، آراسته، و اينجانب از ساعت 2000 الي 2200 مورخه16/6 در دفتر تشكيل گرديد. الحمدالله در فضاي سالم و معنوي پيرامون موارد مقدماتي جلسه بحث گرديد كه كلاً بحث ها 6 مورد داشت كه نتايج به شرح زير است:.................

نتيجه جلسه مقدماتي « بنيان مرصوص »

ساعت 1635 مورخه  18/6/67

بسم الله الرحمن الرحيم

اين جلسه كه با شركت برادران مرتضي رضائي، فضائلي، شمشيري  صالحي، آراسته، و اينجانب از ساعت 2000 الي 2200 مورخه16/6 در دفتر تشكيل گرديد. الحمدالله در فضاي سالم و معنوي پيرامون موارد مقدماتي جلسه بحث گرديد كه كلاً بحث ها 6 مورد داشت كه نتايج به شرح زير است:

1- هدف از تشكيل جلسه:

قدم اول ايجاد مشاورت سالم و كارشناسي براي جانشين محترم فرماندهي كل قوا و تهيه طرح اساسي انسجام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي با تاكيدات زير:

– طرح مورد نظر طرحي باشد كه اعتقاد قلبي به آن داشته باشيم تا بتوان از آن دفاع كرده و پي گيري نمود.

-در مسيري باشد كه احكام و فرامين حضرت امام قابل تحقق باشد.

-بديهي است كه براي انجام تكليف از سعي و تلاش و  پيگيري در نخواهيم ماند.

-تاكتيك ارائه طرح بسيار مهم است كه در جلسات بعدي انشاءالله بايستي تعيين گردد.

2- اعضاي جلسه: با توافق كليه برادران اعضاي جلسه به ترتيب زير تعيين گرديده اند.

الف- اعضاي اصلي:

          1- برادر مرتضي رضايي

          2- برادر صالحي(عطاء)

          3- برادر فضائلي

          4- برادر آراسته

          5 – برادر شمشيري

          6- برادر صياد شيرازي    

          7 – برادر حجازي ( تا شروع جلسه اينجانب با ايشان صحبت   مي كنم )

          8 – برادر آذربن

9- برادر اميني ( تا شروع اين جلسه اينجانب با ايشان صحبت مي كنم )

10- حاج آقا نمازي

11- برادر حسام هاشمي

ب ـ اعضاي وابسته: برادر پاكروان، برادر رضائي تا روز يكشنبه اقدام فرماييد.

برادر اسلامي  برادر شمشيري پيگيري فرماييد.

          از كميسيون دفاع (بعداً بحث خواهد گرديد).

نكته: در طول جلسات با كساني كه بايستي مشورت گردد صحبت خواهد شد.

3- چگونگي رسميت يافتن جلسه:

          اينجانب با آقاي هاشمي رفسنجاني تماس حضوري گرفته و به صورت كلي مطرح مي كنم كه براي رسيدن به طرح اساسي در حال اقدام هستيم  و با تركيب تلفيق شده اي از ارتشيان و پاسداران مشورت مي كنم كه انشاءالله مي خواهيم بطور جمعي حضورتان گزارش دهيم لذا:

1- خواهشمنديم چنانچه 48 ساعت قبل از پايان كار با شما تماس گرفته زمان 4 الي 5 ساعته اي خصوصي در اختيار مان بگذاريد.

 2- برادران مشاور در روز ارائه معارفه مي گردند.

4- دستورات كلي جلسات:

48 ساعت قبل از آغاز جلسات پيش نويس راه كارهاي مختلف مورد بحث به صورت يادداشت در اختيار برادران گذاشته مي شود تا با مطالعه قبلي براي مباحثات آماده شوند.   انشاء الله

5- زمان جلسات:

الف ـ آغاز جلسات روز چهارشنبه مورخه 23/6/67  انشاءالله

ب ـ جلسات همه روزه از ساعت 17 الي 30/21 به طول مي انجامد.

پ ـ طول جلسات 7 الي 10 روز پيش بيني مي گردد.

6-مكانيت جلسات:  دفتر.

پشتوانه همه جلسات  دعا

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده