پرسش و پاسخ هفته
مراحل جنگ تحمیلی و پیروزی یا شکست در هر مرحله را بفرمایید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

باتوجه به بررسی و تحلیل اهداف سیاسی، نظامی و استراتژیک دشمن و مقایسه آن با اهداف جمهوری اسلامی ایران که در سوال مربوطه به آن پاسخ داده شد، راه دیگر، تحلیل مرحله ای دفاع مقدس می باشد که تشریح می شود:
•    مرحله کند کردن، متوقف کردن و زمین گیر کردن و تثبیت دشمن.
•    اخراج دشمن از کشور اسلامی مان.
•    تعقیب متجاوز در داخل خاک خود به منظور تنبیه و پذیرش شرایط ایران برای خاتمه جنگ.
در مرحله کند کردن و سد کردن دشمن نزدیک به 70درصد موفقیت حاصل شد. هرچند دشمن توانست حدود 15هزار کیلومتر از سرزمین های ما را به اشغال خود درآورد، ولی صدام در طراحی اولیه اش 50هزار کیلومترمربع را درنظر گرفته بود، نه 15هزار کیلومتر. به طوری که از غرب کشور کرمانشاه، از شمال غرب سنندج و مریوان و در جنوب هم خوزستان در طرح عملیاتی اولیه دشمن قرار داشت، ولی موفق نشد و اجباراً در مواضع پدافندی متوقف و تثبیت شد. در مرحله دوم یعنی بیرون راندن دشمن از سرزمین اسلامی مان 100درصد موفق بودیم؛ زیرا در پایان جنگ و همین امروز هم یک وجب از خاک ما در اختیار دشمن قرار ندارد.
 

منبع:سایه های نور، عباس تقیان پور، هیئت معارف جنگ شهیت صیاد شیرازی، 1393، صفحه  44

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده