یادداشت های ویژه شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 15 بسم الله الرحمن الرحيم دكترين نظامي در ارتش اسلام مقدمه:1- لغت و واژه دكترين (doctorine) كه ريشه لاتين دارد به معناي نظريه فكر بوده و در معني اصطلاحي به معني "مشي"، "روش" به كار مي رود.دكترين نظامي بيانگر سياست و مشي حكومت ها در كاربرد ارتش هايشان مي باشد كه وجه مميزه خوبي براي مقايسه ارتشهاي جهان به شمار مي رود در جهان حكومت ها وابسته به قدرت هاي بزرگ شرق و غرب مي باشند لذا "دكترين نظامي" مستقل در سطح قطب هاي قدرت قابل بررسي است و نمي توان حكومتي را يافت كه از دكترين نظامي مستقل برخوردار باشد. پيمان هاي نظامي ورشو براي بلوك شرق و ناتو براي بلوك غرب گواه مبيني است كه حكومت ها در دكتريننظامي به قطب هاي قدرت وابستگي دارند.

 

ساعت 0430 مورخه 23/8/66

بسم الله الرحمن الرحيم

دكترين نظامي در ارتش اسلام

مقدمه:

1- لغت و واژه دكترين (doctorine) كه ريشه لاتين دارد به معناي نظريه فكر بوده و در معني اصطلاحي به معني "مشي"، "روش" به كار مي رود.

دكترين نظامي بيانگر سياست و مشي حكومت ها در كاربرد  ارتش هايشان مي باشد كه وجه مميزه خوبي براي مقايسه ارتش‌هاي جهان به شمار مي رود در جهان حكومت ها وابسته به قدرت هاي بزرگ شرق و غرب مي باشند لذا "دكترين نظامي" مستقل در سطح قطب هاي قدرت قابل بررسي است و نمي توان حكومتي را يافت كه از دكترين نظامي مستقل برخوردار باشد. پيمان هاي نظامي ورشو براي بلوك شرق و ناتو براي بلوك غرب گواه مبيني است كه حكومت ها در دكترين‌نظامي به قطب هاي قدرت وابستگي دارند.

با به ثمر رسيدن انقلاب عظيم و پرشكوه اسلامي در مملكت اسلامي ايران امروز شاهد برقراري حكومتي هستيم كه از هر نظر آزاد و مستقل بوده و قطب قدرت حقيقي اسلام را به سراسر دنيا معرفي مي‌نمايد. جمهوري اسلامي حكومتي مستقل بوده و در نتيجه داراي دكترين نظامي منحصر به خود مي باشد.

2- دكترين نظامي در ارتش اسلام: دكترين نظامي كه بيانگر استراتژي نبرد حكومت اسلامي در هر مقطع زماني مي باشد بر پايه اصالت هاي مكتب مبين اسلام استوار بوده و در حكومت اسلامي مي تواند به استناد سه مأخذ تدوين گردد.

1- قانون اساسي     2- تجربه تاريخ     3- مشي ولايت

 

قانون اساسي، حكومت اسلامي تصريح كننده ماموريت نيروهاي مسلح بوده كه در آن رسميت و قانوني بودن ارگان نظامي را با تعيين حدود و ثغور وظايف و مأموريت هاي محوله و شيوه رهبري بر ارتش اسلام را بيان مي نمايد.

تجربه تاريخي، سير اجرايي قوانين و مقررات حاكم بر ارتش اسلام را نمايان ساخته و فرصتي به محققين و كارشناسان نظامي حكومت اسلامي مي دهد كه از زواياي مختلف كيفيت اجرايي قانون را

مطالعه نموده و در صورت لزوم مواردي را در جهت تكامل ارگان هاي نظامي و قوانين و مقررات حاكم بر آنها به قوه مقننه پيشنهاد نمايند.

مشي ولايت، كه ماوراء قوانين جاري مملكت اسلامي مي باشد چهره اي انعطاف پذير به استراتژي نبرد در حكومت اسلامي مي دهد. بدين معني كه در مقطع زماني و مكاني متناسب به آنچه كه بر جهان اسلام مي گذرد به صلاح ديد ولي فقيه تدبير كاربرد نيروهاي مسلح حكومت اسلامي تبيين شده و به عنوان حكمي لازم الاجرا به ارتش  اسلام ابلاغ مي گردد.

3- ويژگي هاي ارتش اسلام: بديهي است كه دكترين نظامي در حكومت اسلامي  ويژه اسلام بوده كه داراي ويژگي هاي زير مي باشد:

     الف- بنيان ارگان نظامي ـ حاكميت روحيه ايمان و اعتقاد به الله در طريقت مكتب مبين اسلام.

ب- مشي رهبري – در پرتو نور ولايت كه سلسله مراتب فرماندهي را به " الله " متصل مي نمايد مشي حكومت بر قلب ها بر پايه اخوت و برادري تحقق مي پذيرد.

پ- استحكام و انسجام– بر پايه انضباط معنوي و ظاهري  و اطاعت ولايتي استوار است.

         ت- فرهنگ شهادت– تضمين كننده پيروزي يا الهام از كلام "و ان جندنا لهم الغالبون"

ث- بافت و تركيب ـ صف آهنين مورد عنايت پرودگار يكتا

"انَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَفّاً كَاَنَّهُمْ بُنْيان مَرْصُوص"

ج- وجه جهاني ـ حامي مستضعفان و مظلومان جهان به ويژه ملت هاي مسلمان.

چ- بنيه دفاعي اصيل ـ به پيروي از فرمان خدا (( وَ اَعٍدًّوا لَهْم مُا اسُتَطعتُم مٍن قُوُّه )) ارتش اسلام ارتشي است مجهز و مهيا براي مقابله با دشمنان اسلام.

4- نتيجه

الف- دكترين نظامي هر حكومت بيانگر استراتژي نبرد آن حكومت در هر مقطع زماني مي باشد.

ب- حكومت هاي جهان به علت وابستگي به دو ابر قدرت شرق و غرب فاقد "دكترين نظامي" مستقل مي باشند.

پ- "دكترين نظامي" حكومت هاي وابسته جهان از استراتژي نبرد قطب هاي قدرت شرق و غرب پيروي مي نمايند.

ت- جمهوري اسلامي ايران تنها حكومتي است كه از دكترين نظامي مستقل برخوردار است.

ث- "دكترين نظامي يك حكومت اسلامي" بيانگر استراتژي نبرد در ارتش اسلام مي باشد كه بر پايه اصالت هاي مكتب مبين اسلام استوار بوده و محتواي آن مستند به مأخذهاي سه گانه قانون اساسي ـ تجربه تاريخي و مشي ولايت جامعيت مي يابد.

ج- دفاع مقدس زيباترين واژه اي است كه استراتژي نبرد حكومت اسلامي را در دفاع از مملكت اسلامي به طريق اسلامي بيان مي دارد.

چ- دكترين نظامي حكومت اسلامي فقط منحصر است به ارتش اسلام كه ويژگي هاي هفت گانه زير را دارا مي باشد.

  1.  بنيان اعتقادي به " الله " و مكتب مبين اسلام.
  2.  مشي رهبري پيامبر گونه.
  3.  استحكام و انسجام پر محتوا بر پايه انضباط معنوي و ظاهري و روحيه اطاعت ولايتي.
  4.  فرهنگ شهادت.
  5.  بقاء وحدت صف آهنين.
  6.  وجه بين المللي در حمايت ازمستضعفان و مظلومان جهان به ويژه جهان اسلام.

 بنيه دفاعي اصيل   "و اعدوالهم …… ".

منبع: یادداشت های ویژه شهید علی صیاد شیرازی،1392،  ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده