سروده های دفاع مقدس
شهیدان افسوس می خورم که شهیدان کجا و ما! نام آوران عرصۀ ایمان کجا و ما! آیینه دار پرتو مهر خدایی اند دلدادگان جلوۀ جانان کجا و ما!

شهیدان

افسوس می خورم که شهیدان کجا و ما!

نام آوران عرصۀ ایمان کجا و ما!

آیینه دار پرتو مهر خدایی اند

دلدادگان جلوۀ جانان کجا و ما!

مستند از شراب محبت ز جام دوست

دُردی کشان میکدۀ جان کجا و ما!

آزادگان عرصه عشق و شهادت اند

فرزانگان محفل عرفان کجا و ما!

رفتند عاشقان همه با قامتی بلند

آن نخل های سر به گریبان کجا و ما!

همچون کویر، حسرت یک قطره می بریم

مستان از ترنّم باران کجا و ما!

بستند بار خویش و به مقصد رسیده اند

یاران خوش رسیده به سامان کجا و ما!

معجونی از کدورت و عصیان و غفلتیم

مفهوم ناب واژۀ انسان کجا و ما!

پیوسته در حضیض هوس غوطه می خوریم

روح بلند پیر جماران کجا و ما!

بیهوده سنگ دین همه بر سینه می زنیم

اسلام ناب و دولت قرآن کجا و ما!

پایان گرفت حرفِ دل خسته ام ولی

افسوس می خورم که شهیدان کجا و ما!

                            

10/10/1370

منبع: سروده های دفاع مقدس، براتی پور، عباس،1389، سوره مهر، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده