سومین همایش ملی آزادسازی سوسنگرد در دفاع مقدس
تحلیل اثر بخشی ماموریت های نیروی هوایی ارتش.ج.ا.ا درشکست حصر سوسنگرد بسیاری ازنتایج عملکرد عملیاتی نهاجا درصحنه های مختلف جنگ تحمیلی مغفول مانده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل اثر بخشی ماموریت های نیروی هوایی درشکست حصر سوسنگرد می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی تحلیل محتوی است. نتایج حاصل این تحقیق نشان می دهد که ماموریت های رزمی نیروی هوایی علیه نیروی هوایی دشمن، مجزا کردن منطقه نبرد، پشتیبانی نزدیک هوایی، شناسایی هوایی و تحرک هوایی در آزاد سازی سوسنگرد بسیار موثر بوده است

چکیده:

بسیاری ازنتایج عملکرد عملیاتی نهاجا درصحنه های مختلف جنگ تحمیلی مغفول مانده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل اثر بخشی ماموریت های نیروی هوایی درشکست حصر سوسنگرد می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی تحلیل محتوی است. نتایج حاصل این تحقیق نشان می دهد که ماموریت های رزمی نیروی هوایی علیه نیروی هوایی دشمن، مجزا کردن منطقه نبرد، پشتیبانی نزدیک هوایی، شناسایی هوایی و تحرک هوایی در آزاد سازی سوسنگرد بسیار موثر بوده است. نیروی هوایی با کسب برتری هوایی توانسته است ضمن ممانعت از تهاجم موثر هواپیما های دشمن علیه اهداف راهبردی خودی پوشش هوایی لازم را در حمایت از عملیات نیروهای سطحی فراهم نماید. این نیرو با بمباران مراکز نفتی، پالایشگاهها، پل ها، قرارگاههای عملیاتی و قطع خطوط مواصلاتی توانسته است ماشین جنگی دشمن را متوقف نموده و او را از دسترسی به اهداف خود محروم سازد. شناسایی راهبردی هوایی کمک شایانی به آگاهی یافتن از گسترش و تحرکات نیروهای دشمن در منطقه نبرد کرده است. درتحرک هوایی(ترابری هوایی) این نیرو توانسته است باجابجایی عظیم نیروها، تجهیزات و اقلام آمادی به خط مقدم، زمینه تجهیز و پشتیبانی به موقع نیروهای خودی را فراهم سازد.

کلید واژه ها: ماموریت های نیروی هوایی ، عملیات علیه نیروی هوایی دشمن، عملیات مجزا کردن منطقه نبرد، عملیات پشتیبانی نزدیک هوایی، شکست حصر سوسنگرد

نیک بخش حبیبی[1]، مجید یوسفی[2]

جهت دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید.


[1] –  استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری، رییس مرکز مطالعات راهبردی نهاجا 09124330265nikbash@gmail.com

[2]  – دانشجوی دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی، مدیر پژوهش مرکز مطالعات راهبردی نهاجا، 09109033238:majidyousefi5@yahoo.com

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده